אנימה ספין

סובבו את האנימה שלכם

או חכו שניות למעבר אנימה פלייס
לחצו בשביל לסובב אנימה!

חג שמח!
הפרוייקט החדש מגיע עוד רגע ולכן החלטנו שנודיע לכם ברגע שהאתר יצא בכל הערוצים שיש לנו.

הקפידו להתעדכן כאן ובדף ספין ב"דוכן שיפודן" כדי לתפוס את הפרטים ראשונים לפני כולם!