אודות

  • קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאקשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי.קאקאשי. ההאסבנדו שלי.
  • חמודנה
  • קריאת יאוי בלילות ;-;
  • המלצת יאוי להייטרז
  • konohagakure
  • 0
  • נקבה
  • הצטרף ב15/05/2017

סטטיסטיקת אנימות

צופה: 9 סויים: 150 בהמתנה: 1 נזרק: 5 מתכונן לצפות: 2
  • סה"כ: 167
  • פרקים: 72
שם דירוג סוג התקדמות
בורוטו: נארוטו הדורות הבאים 10 סדרה 70/-
תלתן שחור - סדרה 46/-
מתקפת הטיטאנים עונה 3 - סדרה 6/12
אקדמיית הגיבורים שלי 4 - סדרה 0/25
וואן פיס - סדרה 851/-
פיירי טייל: העונה האחרונה - סדרה 0/51
דרגון בול - סדרה 6/153
מוב פסיכו 100 עונה 2 - סדרה 0/13
וואן פאנץ' מן עונה 2 - סדרה 0/-
האנטר X האנטר: המשימה האחרונה - סרט 1
אקדמיית הגיבורים שלי: אימון המתים - ova 1
אקדמיית הגיבורים שלי: הצלה! אימון הצלה! - ova 1
מגרש השדים הכחול: הסרט - סרט 1
מגרש השדים הכחול: אובה - ova 2
האנטר X האנטר: פאנטום רוז' - סרט 1
אקדמיית הגיבורים שלי 2: הערות גיבור - ספיישל 1
קו השדים - סדרה 12
הטירה הנעה - סרט 1
הנשיאה היא משרתת! - סדרה 26
עוזרת-הבית הדרקונית של קובאיאשי-סאן - סדרה 13
קוטורה-סאן - סדרה 12
לאוטקואים קשה לאהוב - סדרה 11
מאגי: ממלכת הקסם - סדרה 25
מאגי - מבוך הקסמים - סדרה 25
מגרש השדים הכחול - הבריחה של קורו - ספיישל 1
נוראגמי ארגוטו OVA - ova 2
נארוטו משימה: להגן על כפר המפלים! - ספיישל 1
נארוטו - הפסטיבל השנתי של קונוהא - ספיישל 1
נארוטו: למצוא את תלתן הארגמן בעל ארבעת העלים! - ספיישל 1
נארוטו: בחינות הצ'ונין! נארוטו נגד קונוהאמרו! - סרט 1
נארוטו: מאדארה נגד האשיראמה! - ova 1
בורוטו: נארוטו הסרט - היום שבו נארוטו הפך להוקאגה! - ספיישל 1
נארוטו שיפודן סרט 4: המגדל האבוד - סרט 1
נארוטו שיפודן סרט 5: כלא הדמים - סרט 1
נארוטו: ג'ונין נגד גנין - ova 1
נארוטו: שיפו! תיכון קונוהא בפעולה! - ספיישל 1
צליל! אופוניום: רוצו, מונאקה - ova 1
נארוטו שיפודן סרט 6: הדרך אל הנינג'ה - סרט 1
צליל! אופוניום 2 - סדרה 13
צליל! אופוניום - סדרה 13
מסעותיו של רוק לי במלוא עוצמת הנעורים - סדרה 51
בורוטו: גרסת התפרצות הנינג'ה האולטימטיבית - ova 1
נארוטו: טאקה! נארוטו נגד סאסקה! - ova 1
נארוטו: הג'יני ושלוש המשאלות! - סרט 1
נארוטו שיפודן סרט 3: יורשי רצון האש - סרט 1
שטיינס;גייט - סדרה 24
פייט/סטיי נייט - סדרה 24
פייט/אפוקריפה - סדרה 25
הייקיו!! עונה שניה - סדרה 25
הייקיו!!: תיכון קאראסונו נגד אקדמיית שיראטוריזאווה - סדרה 10
הייקיו!! סרט 4: קרב מושגים - סרט 1
האפי שוגר לייף - סדרה 12
הגבר הנעים ביותר לחיבוק מאיים עליי. - סדרה 13
שדי טוקיו: Re עונה שניה - סדרה 12
הפרחח הצעיר לא חולם על נערת הארנב - סדרה 13
כלת הקוסם - סדרה 24
הפנימייה של יוליה - סדרה 12
האקדמיה למכשפות קטנות - סדרה 25
זומבילנד סאגה - סדרה 12
שליט עליון 2 - סדרה 13
ארץ לעולם לא המובטחת - סדרה 12
השכן שלי טוטורו - סרט 1
שליט עליון 3 - סדרה 13
תאים בעבודה - סדרה 13
נאנבאקה - סדרה 13
נשק אותו, לא אותי! - סדרה 12
כלבי ספרות נודדים - סדרה 12
כלבי ספרות נודדים עונה 2 - סדרה 12
כלבי ספרות נודדים אובה - ova 1
חופשי! לצלול אל העתיד 10 סדרה 13
אקון וחברתו - סדרה 25
אומנות החרב אונליין - סולם אורדינאלי (הקדמה) - ספיישל 1
הצרות באמבט שבבית שלי - סדרה 13
גיימרים! - סדרה 12
יורי!!! על הקרח - סדרה 12
שבעת חטאי המוות: אותות המלחמה הקדושה - סדרה 4
ילדים חדגוניים - סדרה 12
דגי בננה - סדרה 24
חברים לכיתה - סרט 1
ג'ונג'ו רומנטיקה - סדרה 12
הגייארו הראשונה שלי אובה - ova 1
נארוטו שיפודן סרט 2: קשרים - סרט 1
נשיכות רצחניות - סדרה 12
כיתת ההתנקשות - סדרה 22
מצור הדמים & מעבר - סדרה 12
בלנד-S - סדרה 12
אחותי הקטנה הדו-פרצופית R - סדרה 12
המלצה לחיים וירטואלים נפלאים - סדרה 10
הסאקה של הזוג הנשוי - סדרה 13
הגייארו הראשונה שלי - סדרה 10
ברוכים הבאים לכיתת העילית - סדרה 12
ברוכים הבאים לאולם הנשפים - סדרה 24
תוצרת התהום - סדרה 13
נערה מטומטמת - סדרה 12
אין משחק אין חיים - סדרה 12
אקדמיית הגיבורים שלי - סדרה 13
שבעת חטאי המוות - סדרה 24
נוראגמי - סדרה 12
האנטר X האנטר - סדרה 148
נוראגמי ארגוטו - סדרה 13
מחברת המוות - סדרה 37
מתקפת הטיטאנים עונה 2 - סדרה 12
וואן פאנץ' מן - סדרה 12
שבעת חטאי המוות: תחיית הדיברות - סדרה 24
יקירי בתוך הפראנקס - סדרה 24
לוחמת רחוב: בת מביסה בנים - סדרה 12
נארוטו שיפודן 10 סדרה 500
נארוטו 10 סדרה 220
גינטאמה - סדרה 201
גינטאמה 2017 - סדרה 12
פיירי טייל - סדרה 175
פיירי טייל 2014 - סדרה 102
פיירי טייל סרט 2: בכי הדרקון - סרט 1
פיירי טייל: כוהנת עוף החול - סרט 1
פיירי טייל x רייב - ova 1
אומנות החרב אונליין - סדרה 25
אקדמיית הגיבורים שלי 2 - סדרה 25
מתקפת הטיטאנים - סדרה 25
שדי טוקיו - סדרה 12
אומנות החרב אונליין 2 - סדרה 25
מחוקים - סדרה 12
נארוטו סרט 3 - מהומת חיות אי הירח - סרט 1
חופשי! - סדרה 12
גיבורי ששת הפרחים - סדרה 12
נקמתו של מאסאמונה-קון - סדרה 12
תיכון המתים - סדרה 12
טוראדורה! - סדרה 25
אינויאשיקי - סדרה 11
המלאך של הסוף עונה 2 - סדרה 12
השם שלך. - סרט 1
כתר האשמה - סדרה 22
הנסיכה שיראיוקי אדומת השיער - סדרה 12
פעימות מלאך! - סדרה 13
נארוטו סרט 2 - אשליית הרס העולם - סרט 1
נארוטו סרט 1- נסיכת השלג - סרט 1
תיכון DxD גיבור - סדרה 12
נארוטו שיפודן: הסרט - סרט 1
חברה תלת-מימדית: בחורה אמיתית - סדרה 12
שדי טוקיו: Re 10 סדרה 12
אקדמיית הגיבורים שלי 3 - סדרה 25
נארוטו שיפודן סרט 7: האחרון 10 סרט 1
זריחתה של יונה - סדרה 24
הייקיו!! - סדרה 25
דאנגאנרונפה - אקדמיית התקווה ותלמידי הייאוש: האנימציה - סדרה 13
לידה מחדש/ריזירו: להתחיל את החיים בעולם אחר - סדרה 25
יומן העתיד - סדרה 26
המלאך של הסוף 10 סדרה 12
שרלוט - סדרה 13
מגרש השדים הכחול - סדרה 25
אקאמה הרוצחת! - סדרה 24
בליץ' - סדרה 366
כיתת ההתנקשות 2 - סדרה 25
שדי טוקיו A√ - סדרה 12
צורתו של קול - סרט 1
מגרש השדים הכחול: סאגת קיוטו, המלך הטמא - סדרה 12
האם זה שגוי להתחיל עם בנות במבוך? - סדרה 13
אומנות החרב אונליין הסרט: סולם סידורי - סרט 1
בורוטו: נארוטו הסרט - סרט 1
אלכימאי המתכת (2009) - סדרה 64
מלחמות האוכל - סדרה 0/24
דווילמן: בכיין - ona 0/10
אומנות החרב אונליין: אליסיזיציה - סדרה 0/24
נשיקה שובבה - סדרה 0/25
ארומאנגה-סנסיי! - סדרה 0/12
אומנות החרב אונליין אלטרנטיב: גאן גייל אונליין - סדרה 2/12
ילדת זאב & נסיך שחור - סדרה 0/12
לידה מחדש/ריזירו: להתחיל את החיים בעולם אחר: זיכרון שלג - ova 0/1