שם
הגולם
בורוטו: נארוטו הדורות הבאים
מחברת המוות
תיכון DxD גיבור: קודש מאחורי אולם הספורט
תיכון DxD גיבור
עולם מואץ
שירת האלף
כרונו קרוסייד
תיכון DxD חדש
האקדמיה לאשפי השמיים