רולטה רוסית לשדרוג

מעכשיו שלושה ראשונים כל סיבוב זוכים! - סיבוב 16

צוות

  • כינויMuni
  • מנהלתמתרגמת, עורכת לשונית
  • כינויAliceZepp
  • מתרגמתמתרגמת, מבקרת איכות