צוות

  • כינויMuni
  • מנהלתמתרגמת, עורכת לשונית
  • כינויAliceZepp
  • מתרגמתמתרגמת, מבקרת איכות