The Gaming Rules

חוקי הקבוצה :

  1. אין להספים או לקלל בכל דרך שהיא
  2. חובה לכבד מי שלא מכבד יטופל בהתאם ויצא מהקבוצה 
  3. אין להתחזות לשום משתמש בכל צורה שהיא. 
  4.  אין לאיים על חברי צוות או על משתמשים אחרים
  5. אין לדבר על דברים מיניים 

העובר על החוקים האלו יקבל אזהרה פעם אחת אחרי זה הוא יעוף מהקבוצה

בבקשה תכבדו חוקים אלו