צוות

 • כינויkazuto kirigia
 • תפקידהכל חוץ מתרגום
 • תפקידמייסד, מנהל ראשי
 • כינויKisaragi Honey
 • תפקידמתרגמת
 • תפקידמנהלת
 • כינוי| • Darkbring • |
 • תפקידמקודד
 • כינויLOEL
 • תפקידמתרגם
 • כינויNogenGames
 • תפקידמתרגם
 • כינויanimeWolf!
 • תפקידמייסד (פרש)
 • כינויTigerSub
 • תפקיד הבוטבוחן
 • מתפעליםמנהלים.