צוות

 • כינויkazuto kirigia
 • תפקידתרגום, עריכה לשונית, עריכה כללית, טייפסטינג, קריוקי וקידוד. (ותזמון לא תמיד)
 • תפקידמייסד, מנהל ראשי
 • כינויKisaragi Honey
 • תפקידמתרגמת
 • תפקידמנהלת
 • כינויziniubie
 • תפקידתרגום, עריכה כללית, טייפסטינג, קריוקי וקידוד.
 • כינויNogenGames
 • תפקידמתרגם
 • כינויTigerSub
 • תפקיד הבוטבוחן
 • מתפעליםמנהלים.