צוות

  • כינויפשוט_שם
  • תפקידאחראי על עמוד קריאת תווים
  • מנגן עלפסנתר
  • כינויItay
  • תפקידמנהל
  • מחפשנגנים שיעזרו לי בניהול הקבוצה
  • מנגן עלגיטרה