pain a love

ישבנו בחושך ושתקנו.

הרוח הקרה ציננה את גופי הבוער.

קרבתי מעט לכתפייך ונשענתי.

בלי לומר מילה החזקתי את ידך והרגשתי את סיבלך, את כל הכאב שבך.

החתכים שעל ידייך הרגישו עמוק.

יכולתי לשמוע את הנשימות הגוברות מפיך,דמעות חמות זולגות מעייניך.

קרבתי לאזנך ולחשתי "מעכשיו הכל יהיה בסדר",וחיבקתי אותך.

4 תגובות