ממלכת הלילה- הקדמה

אני... לא יודע מאיפה להתחיל... אני לא יודע ממה להפסיק... החיים שלי הם.. הם יותר קשי תיאור ממה שחשבתי לכתוב פה, לכן אסכם זאת בקצרה.. אני אתחיל הקרב המכאיב שהתקיים במשך מאות אלפי שנים... הקרב שריסק את כל ממלכת הלילה האפלה, שכיום נקראת ממלכת האופל שממנה באה מלכת האופל המפורסמת אל, מלך אנשי הזאב האכזר ונסיך האופל הבודד והנסתר.. אני אתחיל משם.. מנקודת ההתחלה:

בממלכת האופל הרחוקה נוצרו שלושה מימדים אפלים, שהיו מחולק לשני עולמות מנוגדים והעולם הנטרלי. עולם הערפדים ועולם של אנשי הזאב היו במלחמה בזמן שעולם האופל החליט להתרחק מן המלחמה האכזרית ושופכת הדמים אשר התרחשה. שנים אחר שנים נלחמו שני העולמות אחת בשנייה לאחר שנים אפלים מלאי מוות שני הצדדים החליטו לעשות הפסקת אש. לאחר 2000 שנה אנשי הזאב הכריזו על מלחמה נוספת. המלחמה נמשכה כחמש מיליון שנים שבה נהרגו משני הצדדים לוחמים נשים וטף אך במלחמה נצחו אנשי הזאב הנצחיים עולם הערפדים הושמד. אך מתוכם נשאר נסיך הלילה, מ-ממלכת הערפדים אשר שרד את המלחמה המקוללת. נסיך האופל ממלכת הערפדים עזב ביגון רב את עולמו האהוב בעודו בן 5 בלבד ונעלם מן המימד לעולמי עד נרדף אחר עברו הדואב....

זה הוא סיפורו של אדוארד נסיך הערפדים האפל, כאשר הוא בן 16 בלבד הוא נלחם בחייו הנצחים כאשר העבר דופק בחלונו, ואנשי הזאב רודפים אחריו בתקווה להשמיד את יצר המולכה האחרון.. אך.. מה קרה בממלכת הערפדים בזמן שאדוארד לא היה? כיצד ילחם בעבר ובעתיד? כיצד יתחמק מן התחבולות של החיים? ומה הם הסודות האפלים ביותר של הערפדים? את כל זה תגלו בזמן קריאתכם בסיפור ישן נושן אשר שכב לו בעמקיי ליבי ובין ספרי הישנים.. בואו תגלו את עולמו של אדוארד ותהפנטו מן סיפורו הסוחף של נסיך הערפדים...

השאלה היחידה שנותרה בין הצלילים היחידים של זעקות העזרה היא... מדוע החלה המלחמה? התשובה לשאלה היא הסוד.. הסוד השקט שרק משפחות המלכה יודעות...