הבחורה הלבנה-אתגר. סופר: זים.

קודם הם יורים בבחורה הלבנה, לבנה כמו יונת שלום. או שזוהי אכן יונה?
המציאות בחלום מבלבלת למדיי, איני יודעת מה נכון ומה לא.
הם עם רובי ציידים, הקנים מאיימים. היונה נופלת, מדממת, מסכנה.
או שמא זו בחורה?
אחת מהם מנופפת אליי, מחזיקה את היונה ברגליה, מחייכת. היא שמה אותה בכלוב. למה שדה הראייה שלי מאדים? האם אני היא היונה? האם אני היא בכלוב? האם זוהי יונה?
לא. זולו אני. בחורה לבנה. 
אני בכלוב.