האושר תמיד היה פה?!

ברגעי שבירה

שלרגע אחד אחזת,שתיקה

מבחינתי לא שברתי את החומה

אך הורדתי את המסיכה

לילה במטתי רועדת

זה היה לילה שהזמן עצר מלכת

גרע אחד שאולי נולת ממך 

זה לא סוף המשחק!

אני לא מוותרת

ממשיכה ולא עוצרת

פשוט המשכתי

נתתי את כל כולי התפללתי

אך למה אני מחפשת אותו?

הרי אני לא עומדת בדרכו!

אז איפה הוא?

רק רגע הוא פה?

אני מבולבלת הרי עוד שניה הייתי נישברת

מתי הספקת להגיע?

ועוד בלי להודיע?

זאת אומרת שהאושר תמיד היה פה?!

עכשיו אני מבינה

אני שמחה

שנתת לי הזדמנות 

להיות רק חלק...

עדיין אני מאושרת!

2 תגובות