צוות

  • כינויsilver207
  • תפקידמנהל ומתרגם
  • כינויFL@WER B@Y
  • תפקידמעצב