צוות

  • כינויRaichu
  • תפקידהכל!
  • כינויyoav1104
  • תפקידמתרגם