צוות

  • כינויnoa~~
  • תפקידיםעושה הכל חוץ מקידוד :]
  • כינויהשטן הלבן
  • תפקידיםמקודד
  • כינויachyo
  • תפקידיםמקודד