צוות

  • כינויYou2Funny
  • כינויtkgs
  • כינויbatat batat^^
  • תפקידאני לא מעצבת אני פה בשביל קנסרXD
  • כינויMikeTMG
  • כינויShun-Kun
  • כינויEviMan10
  • כינויNaofumi_Sama
  • כינויRam69
  • כינויMr borito