צוות

  • כינויDUDU
  • מנהלתרגום וקידוד
  • כינויkiler joke
  • מנהלתרגום וקידוד
  • כינויZemoS
  • תפקידמעצב
  • כינויShitSubSama
  • עוזרתרגום וקידוד