צוות

 • כינויXayLies
 • שם פרטילי
 • מחלקההצ'יף
 • תפנית בעלילהספויילריסט בהכחשה
 • כינויSerp
 • שם פרטיאילון
 • מחלקההגנרלים החכמים
 • תפנית בעלילהקנה יותר מדי רובוטי שוקולד בכסף הזכייה שלו
 • כינויDR. MANAGE
 • שם פרטיחסוי
 • מחלקההגנרלים החכמים
 • תפנית בעלילהשומר שבת אבל הפרקים יוצאים בשישי בערב...
 • כינויNadevan
 • שם פרטינדב
 • מחלקהתרגום, קידוד
 • תפנית בעלילהתמיד מקיים הבטחות (מי יודע?)
 • כינויCouloSSoS
 • שם פרטיאיתמר
 • מחלקהיצירת תוכן, עיצוב, עריכה לשונית
 • תפנית בעלילהדי עסוק לאחרונה
 • כינויLucyheartfilia
 • שם פרטילוסי
 • מחלקהתרגום, עיצוב
 • תפנית בעלילהמכורה לחתולים
 • כינויHighlord
 • שם פרטילורד
 • מחלקהתחזוקת שפה ולשון
 • תפנית בעלילהשונא את הכינוי סטונרים
 • כינויELAY B.L
 • שם פרטיעילי
 • מחלקהיצירת תוכן
 • תפנית בעלילההכי צעיר אבל יוצר קשר עם הקהל
 • כינויקון-צ'אן
 • שם פרטינעם
 • מחלקהיצירת תוכן
 • תפנית בעלילהנדד הרחק ולא שמענו ממנו כבר שבועות
 • כינויAcphoenix
 • שם פרטיעמית
 • מחלקהתרגום, קידוד
 • תפנית בעלילהקודם לדרגת אולטימייט מנשה X קיסר האיציקים