צוות פרשו

y4mMIwATsDRab15aFmWIy-nNI0f-hoM07P3aN3h6R3ttcyLqWnuubo45WLOoOGqvHfDFBFvWFaQxXsI7CjlPh-Y61w2B_v7HESi0cbUlzAcxkYOVUJF44Uf9RlNrhFWai3V9X-nyXeO0lkudM_Nwi0RgCzqujFvg8pI0B21j1sEBATiQ98LEfuj1M55KcWTjV3_HYfxLslI3AOxPiTH6v1PUg?width=130&height=125&cropmode=none
 • כינוי: kadosh
 • שם: יונתן
 • תפקיד: מייסד האתר, מתרגם האנימה והמנגה, עורך לשוני ומקודד.
 • על עצמי: פרשתי ב2014 אחרי ארבע שנים של עבודה רציפה על הפרקים, כיום נמצא על תקן תומך.
y4mMfdk_iyZKVET9e6DXW6yXVUgQbQHKYGP1fxbUo0hA_qX-YsKHUP6B3yP-H4F8LOYyAtVb_WLz8X4dIvOF13tLjlNaN1b19lRyFBkWpOgNCLxj6zV_fecocKLRRnCMQFjGL_7zw7RvZiKJ1ykHi6uu70ELetXfU_nx2DEtBOa3oWvTgRZsMM_lXE9bjqb7iMkA9Y3w7RzxxEgK6cWfmMvmA?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Itay
 • שם: איתי
 • על עצמי: פרשתי ב2018 אחרי 5 שנות פעילות, הייתי אחראי על צוות צביעת המנגה, ומאוחר יותר עזרתי בכל התפקידים שבתרגום פרקי האנימה. כיום נמצא על תקן תומך.
y4mhZQU4OAWWeAy9NscRr79IGRd9rWF2dB9af8kN683C_2XdGjTzt3RDK6BoZyvAztjiZnANjzePDOJQ881BGAFWVUuPircMpe2cPYxkB8tZP5p5rJvLGOpgm-E6WE4o8uuAWipaAkGhSae7FfJOODBM_8huCV4b4SGNc7SWJn-9R_Fgg6XSGGTtAZ53lAZ1HetuheNxmljDyo1YojqGMieaw?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Roy
 • שם: רוי
 • תפקיד: מתרגם ועורך לשוני
y4msdWdIcHqsUKRTrLOZBEtwgyRFzIlHrLHDlN4qXTBS3H1L_hKmiAw1FSZhZARtMnZHuLfAl9vS_0gWuwLapPlVsF0Va3JwkNHckl0W-mtf3iD3XGUbfLG3N7HqIq8FumJllwwYWRcw8z4-FLtJvM-SqcxxOxSsKIDM1aHHgMoAoHJoL0Ctin96Ii256FQKi70B59fAV3VGB7VLw-QeEZVMQ?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Artem
 • שם: ארטיום
 • תפקיד: מתרגם, מקודד, מתזמן לפעמים, ואחראי פארט 1.
y4mb_jXPA_T4SIING005domc8daF3JmYVAFRMaSbh4yRQOfYpsuGeLnNEsedLMZYe022NQIlkQwPwYVCO5Ior_vyfOZj7EqoSn2I12PsNyHcz4EXFDgUzzO4ZPM-CLTosY3fjSTxgDf6PtcSC4k7qdzRHi_OlrHZK96tk1K2fG_GMEu5f29xgwS0NPXWb5MSvSzCPU8uZWGrlWSBAjJCAY13Q?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Ido
 • שם: עדו
 • תפקיד: מתרגם ומנהל האתר
y4mt8UqHICZyMeojJ4adlpIg0A3dldy7bEilSUQXHYNsYGL70jQ2F0uMBtXP2ZIEjxmvLjR_4qC_bVIELMijmybLHQHNfKbz4fOkioPH1PiMYDtzied370TnSxs8V8-pYK5c_YUWvqOWKm_xn56VWgBNsOdd2ymqODppmu3eXctqzCOXx5LRcphe6O6xU6BuPlxR2iLsqYm41T8OZR0s_GI8A?width=96&height=96&cropmode=none
 • כינוי: Dan
 • שם: דן
 • תפקיד: מתרגם אנימה, עורך לשוני ומעדכן האתר.
y4msJPa5YBuNagOcPmttlw8dOOZ6fQee_GgxiAVZ1BRxR8_VCnzgedh09Wu5LtnMbX6wfmfTLf55HXYkn-V43ltVKMIXxJzdGPH5lUrBZASbQZitd6lfyVmOPP8sOyECCJOlBvOTw6uDnq85fixnkHXK9y-LDbelxCxHHQQzK4yDWyXrLeytJ7ST8zxYkiyYe5uRUJ8MRNHTN8qggtowV52xA?width=130&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Ginz
 • שם: נועם
 • תפקיד: אחראי צוות מנגה ומתרגם מנגה ראשי.
y4mDdRa01aeqowIiCSrd5lQtho9s0Ah4I7hqjMbIytE0__2Pt_qy0ktNIAIDB8JnFSMikMR7bv8VrwVuJvk1f9eHqIgCZ_VW4BFJpKyA2OFWmxAJ3OIczRMZi2WaTyOo8YJ2wfOlpnTjENqdm_8_a97akNvNYuoRtSoGlCDAGjZeqhz2Df5UFvmKkw7toC2KikxYroOedWfkHoJ4fJhiLRnMw?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Noam
 • שם: נועם
 • תפקיד: מקודד
y4muGSFpIx5-Pwiz4aqs7I6lyAukJI_f3Nn2EsgWZrCMv5sERIPXzWv9DBtWjRAEfnXb4yv5GrlBKcpAC9DYb9z0GJVXauIBmDzsvq0zYyewtmWt2t7Y0RJDnZMq2W6vikm4E69Z0ZaBDhg1P8L3F86qLeeE4yc7e-LSA9bdfvpD9vyBQDRa2l79o-WTTrjbZ20wGz4tfZ9xvvkeOBLAyid2g?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Bendor
 • שם: בנדור
 • תפקיד: מתרגם אנימה, וחבר בצוות המסקרים.
y4mp1X37fStLIArOMhHoJ0w7AiHyvxTmbP22ymlqH43RqyrlD6edqxh45DJJ9KqgpZdhX84XPzs0Najq9D2cR1PoBhzj-C6jiIG3NSR30jN8fv4hJ0JqXnrT3_waSWzEKM4KeH03AjeUan6UUferAp8oQa_fDajVHdfDCqlxUt7tg6w10TStIG_VQlBsTHpAODxnsavr3yJp6DlU7Tlvsu1lA?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Max
 • שם: מקס
 • תפקיד: מתרגם רוק לי
y4mavoWmZlo8vRNB_yNPyr-r8yLdsTBfSN8BQSVCUQyhRcVPL78MgoFqc2PPLnlTaoJ0GMVITnwUjoStj9XfxTbppnBgIsHYORlKNCK16-l4JOdgUJbOvvOwEJy4I8CW1RvPG7DcVJVhGOjjgmFa7WJEkBGdwPmySccoU8VqvC9futYrNWAyyTsIifngTF8A36lq_VGfMPFnt8X9QTuwd0Vyw?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Vadim
 • שם: ואדים
 • תפקיד: עורך לשונית אנימה.
y4mHBlsCsQcZBMdqqml1tXiSQheqBuHiaWCj_atsl5OeGALC0VNT4n7mmeH-2LzBCNs1Ff2vIcyV9cdscRtJsnpu75gREBJ94H_PbC-uUTtK9m5gzS6lgiFxJhoEEdQVWF3uSgYGXQuJEKGOeR0f4CcINm75ZniOCW_Vfklw1ftK8DIa_mCGaeJFIxodWiRRsuK2xhDdQuoduqfj2i8U9HBYw?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: OrBe
 • שם: אור
 • תפקיד: צובע מנגה.
y4m1q2N91o_weCXtsOi6vRmc2TI8NgCSMBm1PnpJHFR6s04rBSVFCGtCQwbsj-O4tovTXCUfqloch8BoSva-97hK9DJkMHPKmi7bZ0rvKE2W6FQL6FaY960MNWMBXG0TifZ6ZcQ8Q1JQUkEF_Fk4xOioAYqu5iKbWS_uzwhwHvb_E4tno65Rzduv_3jmPDXYnVgaX4OdGzqF1jev55ahP3LLg?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: HPZ
 • שם: הדר
 • תפקיד: מתרגם ועורך לשונית אנימה.
y4miTkCNOHkwm38AVRIbq_hLJGc1zGv3BXxg-U_M9NI6B-Of45XNk-OA9kAhA6OzefXXHLj4HuwrENRq0UDSxdIIg_F6chhZJLh1Vy0-XkXUQqLmWSypLUdiNHeHBjuYPeQJPbiIy4F-Rj4vHgp2TcPNp_B2jgYgABMygLPoZgp7DBpA7vk2c-A3r-IclJBTwp8R8_n3wDbu-v6xCVYtwZv9A?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Oren
 • שם: אורן
 • תפקיד: מתרגם ומקודד.
y4mWG6oZOps42bbIHdvS_Mk7c_AqIGiko5DDjo1myK88iyIFWRKpyBr_o6zYGd1t4HApbQmXZVKDAiWfKA6dM4mLryD2JkAR9dKSuoianOnB49QoAoPE-2rf3bqdeQEGU0xxkqOd86riplGLlhqA-bwHstWpksZdjLhXEciGuMPh4Amt7K4GxWWEW4Us5u5DmFkhvtix5xjc-XyjvyuR9luFA?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Shahar
 • שם: שחר
 • תפקיד: מתרגמת.
y4mhGd06VPoZTeMk1qMdbMZ05fYaSu5qCDDjga7CJ06f53Kjjcr2cEDUK-I7m0xF3L97ACE6tzdS0ZdZymzd3kUudiAk2jd6JJIPerfaW1GX4OxaCO4dtHzyqRE4RbQ7O_XuMBzXefoSmQhJqS7-SMr-ZNDDdMEvGvwI3CKLA4F7Ekte88d2hXPo21TboD4uuTVO-oxlkSFGws7393s7cy4Cg?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Ofek
 • שם: אופק
 • תפקיד: מתרגם מתזמן ומקודד.
y4maDS23pDzb5L1UQ85SwVy4Y31AuDDpmuXdgbJXaOZNtqlen1clsIUoaJBojaPuxU71l2ls5Sx0tAl47WnGf_29Q5vAHbR_8-gc0oi1DU4QnjPUnY516-5GQ0NBy6JnXPzMOJxwv3YNXEZEuKlsZVVsGoGzVeKu1Zrx4TgX7ngWIz51AuWt0s9__YSequ7GPbqemOvpur2HuGfwgAuIf1Yrw?width=558&height=479&cropmode=none
 • כינוי: Future_hokage_obito
 • שם: נטע
 • תפקיד: מסקרת.
y4mDuxSAivbkqXTT4iMaEsSd_hQRsf24ES3jGzNWXfbBYh7wbEuG1Rz08sdsu7lbCLbGxQc80XkUeenykRgwsgJJYoeH2YaC4LgE1Excvpk5g0Axs2oUOX865savyfgW_6l41AQmhHEJfmM3kaJbwm2txn0Hx33MUcyuMv6_ugjBik090zJt1q0B-QFvaQRIdU_b-VLoNXJfBUbUgiq3popWQ?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: JoySticK
 • שם: אוראל
 • תפקיד: אחראי פינת משחקים.
y4mCq9TnDgzitis5sZQiaVweDpaqx6YZRo-GfJ_ou6YDySbJuGOYBawTnsyI5kswLaYqyvVkJMtMD4ynECGBA8yzpRXBDxPjZCJPnsTuwG5YE41HktJ7K-C0BT6woRzZeHPfkwwyO_Y8ZXMk82ltt3IyKy54lpzeur-OVdns5Z17ZOJLk3J3Xgycu9Jjl6Qtc-cyU-Q44rt-rauN9ISldmBUw?width=169&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Liel
 • שם: ליאל
 • תפקיד: מתרגם אנימה.
y4mUOp0A1FGnZqyfHHnEuYREv2aW4riP5mL_H5IQTf4SYx9ruWgOIUWOq2EbzSOGrOYDJABPmyuL9DeU1KjxF49Fc6tAAMu2RFsvDm1Brak4hW3mQ2BbRQHBp39lX0xvdAHsdCfQKCcYUYE__agb_WH5b5TU_xRtOt7OqpVb0aAmlFyFOh6IUypNw45XRBE3F8DQDUrvIlahUdlStrzlCZJ1A?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: ShadowRealm
 • שם: רוני
 • תפקיד: מתרגם
y4mAU_0oZH7BaBiwp8AP2Q_PSGrFL8CtN55DHTyCxae-wu3BqkeMC0_RRY5n9khwbLyiunW5erIokMt8ibD_mmIZMDwMgE8mp0Gmd2d05bwN9P2dl-TQBN0aRgh4S06vhFD38UUN1dql4kgcdGiG8TEn7hmpcNGYV6pVAN6ZCq3fD6AVZIHEsLWVmkbuRK5MC3ROheE-HZB7ylTL-1tE2d5Vw?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: DanielMzZ
 • שם: דניאל
 • תפקיד: מתזמן
y4m8mWy8QeaJ7bT0KC8uQOu0jsgaDrQV6SedEPYZgnUEjuQzaOgPqlQsIklI2-1lBGWhzyZTz-KGeqteZU7WZfwub0WA5azhyU3bMeyiFk7iUoi-nv1rBgezO7AoPizlwnpVfDgMVkBF4wuWj_PEdFhoWGL-df3Q1kMx3MCjSEl3yGOhpM2dNh5cgcNKJJexqpUoUMPEv0tClLSTyNfUlyO_Q?width=300&height=300&cropmode=none
 • כינוי: Yotam
 • שם: יותם
 • תפקיד: מקודד
y4mpEIGNQBsHhMFOvm8HN2-pEDoWJbaFZTt8ENrM5JRd8HwXtpvj5ShPRJ-iTiewLHkjFNeJYRsWzdYSzJBJUCWnzTFyPIXSHyfygqYm0WTXiHYO9f6Wh2175E16-ScQHv8oejvkqqjVZliCBnAqZIFdrrPT15ma5XXug05CjUttgDaAtuRARAwBgPkuG2lkE-0aBTm-2bXlADJACwRHp8tIw?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: yuval
 • שם: יובל
 • תפקיד: מתזמן
k6bxdbl.gif
 • כינוי: Akagami no Shimon
 • שם: שמעון
 • תפקיד: מתרגם ועורך לשוני
k6bxdbl.gif
 • כינוי: NirWil
 • שם: ניר
 • תפקיד: מקודד
k6bxdbl.gif
 • כינוי: Boofire
 • שם: ירין
 • תפקיד: מקודד
k6bxdbl.gif
 • כינוי: Tchah5
 • שם: אבישי
 • תפקיד: מתרגם
k6bxdbl.gif
 • כינוי:FireBrand
 • שם:רון
 • תפקיד:מבקר איכות
k6bxdbl.gif
 • כינוי: CousCous Bun
 • שם: יהונתן
 • תפקיד: טייפסטר
k6bxdbl.gif
 • כינוי: yoni-kun
 • שם: יוני
 • תפקיד: מתרגם
y4mXS0-3dgSVoy3-vB7CAmMQ7pjA_DDsAXsIPklTNB2sI0zeR90SGLayehbclVDI2LmVICp5WqGkkoMRCHz6MB_QyHBkbCcGzIJG3d2L1emMNkrs9UzdNFqll4C-EJBuA1Dzw4O6tu4vB51O59Y0N2SWLTfI5f0YaOBVv7iJMjCzI8n5smsIseFBJk7SIAl85Ud-7fNeEPuF0mWktDZF4Yzqw?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: keissar
 • שם: נועם
 • תפקיד: מתזמן
y4mP-dxz1egZcA_dqTEIX6MWkGwahzs4sqmHVls6f3wXxjNj7nYdUMNtwazRSZ06H193cDxYSMBUnY6ASv2DQJSA6soXoSmX8StrQQurf9kTyAXYAv79uxQEmtkbeE_2ZqXQLhNQ4ltXiN5PLVmKun_-7Odu9Ft4PvjBun-E-3rNUueuIYF-vp9Um3SIig7SnyGLWtvSeYcBdXY64nDXkYArQ?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: yuvalyu0107
 • שם: יובל
 • תפקיד: מקודד
s51m4g2.gif
 • כינוי: Ishailg
 • שם: ישי
 • תפקיד: מתרגם, עורך לשוני.
y4mpK7B8UTvy_ciiXQ60JhpBD8IKgxOVUE38AuhwHsEr0F4XDPAtG7KLmx34x_l5T6Jhu697ewgpk5kNjnutgm0-CIq0zLXVYtyM28XJTDaTrV0_ITY8vhs5OCYSIVML95ZFsuElabg0WM3wgKG_9MXSRl0s-gYi-nnzzs18PIbjCM6547s9f1oPaVxFQCplTqXaJxMkrCJy92IL-EC1mFn3w?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Tempo
 • שם: יונתן
 • תפקיד: מתרגם
y4mUoZXI0ZkaOlHCuRZb2FckAadGjA3c4k9Hds7mamyI8_UciVu-dQIkDPnA8F2UbefNmnHbzizv_6H_Gbu2kh0BbqykuUuWleXjmSCRH-aIEQ5TTlQLZnEfTGcjHAuzcZ6l8y5EJuX2mCv1MDYtrm5cOEka5vYPjYpkA7bg0MbSYd9tHFv86LZ0RehTG_yfczYxCCoULSVhNolmP0wL-txBQ?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Sharon
 • שם: שרון
 • תפקיד: מתרגמת
y4m3ZOMxnD2__Z3irOSVSyQfPcyOblmnkG2XNWMRhsGfxDm5dJnkgTl51HqKtxpLBu0hc8rY4cQE8ocunkcmEMmJGvgempbwe4VdPX4IUT0tRGyW59OWAuSMbjbE9jz43noo5Kvn_gdNyslhu1JJveLuuoHNnag3wY3vJk0dQIJDOmHqYT2ld_tXDWFOtRYLH4sCMqOZkGVHwT1dbdZyxqwHw?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: yuvalits
 • שם: יובל
 • תפקיד: מתרגם מנגה
y4mkAx0AdVxPOeTRNqtzbg4jbG_tAsGC3Ym2nyfTz-z2VkiiDZUBbV9QB8Owasrox7W9sbDQYv3LvfnEAwALRBdqkbnbV8Ii2vIGjZkfEGmCWyX2CCzZAo-zj0aoEvDIVlO6e5aHGugnFcvk8jYE1e5blCh9S_J2aUO94eLDQ_8iP-7cnk5YwUbBGhvAcBUG5zxaZyq9NtH4bSL-L7w9p1dfg?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Michael
 • שם: מיכאל
 • תפקיד: צובע מנגה
y4mwua5Glr0-WS2Uey17ViJ-x4JGU1dqLX_ql-nvStRV2u1iHexMt2c4_wmDHecQ2bsGFQw57dovxn6PdPxbFamrY5nXvWqsWnKkXUdKxTUKL4hTkJN_5aPFA9DvnAqxXucbRJHnjPMMyosCqnfP3o_gCc5HFWYmkXLm7xJ7LyIxrPE_4lnYUjpUtbTEyWdsvJRzMvsEWgihJ4PUVWXi04ZuA?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Ido
 • שם: עידו
 • תפקיד: צובע מנגה
y4muGBDM-BJjq5IvSoXaqE9cKuEyhqbzXkSdR6jwY3m73gmrOABPPii9ShGq-hk3_GPESqHWuexTR0sGnMUnyNT3CeUVGzlb5EVgrTSJPkk4SXfNSe-dniLx82HJIU_XjHn20UzVjEVG4T-Xn133cIElWxjKexowno96_5oKKRMLrGSof_m8lcKWliPWS7omdvsUbc8GyWvd2CCpGt_O1eZ1w?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Igalbon
 • שם: יגאל
 • תפקיד: צובע מנגה
y4mHfAGKEdftS9wg9YgdtixNz_e7-23b5ghXg-pMxJsPwaibdM5f46XBlw3bsf0RYF6xJUGpGFBllcGyxBqL0VIYzvdqYjdmGtnaa5e_xQmoYYoRYVOZCYzT0pe9ksCem3Jlya114VzKZvi8eXEiGI47ZjnnvqWs-qvS2wlXJefslmb9RDbMaDigdepdNZS55GQiuT-YkJ0JflZQyXgZ6oRvg?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Misha
 • שם: מישה
 • תפקיד: מתרגם וצובע מנגה.
y4mmgeTZ6Is1zezyua4tDUgijcdvdn1IXkq9wy2dqezWG1t665ZrPgFv-njbuFNkTrUqO1LPoMABNrfXzEBiFWg8XHGuMJz7oqnBb6_qUsgoX12tpjkV6PHygP8UDzj7LYOMtZfVs1JILjsWQCmn5zytgVWD6rNpOJe_YmPsllNEGGvWUo0-VExeg1x9W28VtGi2uhuWzSN8dGpTNfaH0O3AA?width=180&height=180&cropmode=none
 • כינוי: Steve
 • שם: סתיו
 • תפקיד: מתזמן + אחראי צפייה ישירה.
y4m3EJ2xXi8EjnJA845vhwCa1E0qymyZrug2aVnDNT0d4ZX1mSyoO7b_Py9GEKj2Y7sj8kTTvSGuoi94rTkZYiKDJkd-1JB8o0rGJD5xA1bfkC_dvPeyezLsoEw790OLQFgrMWWg_4QuEUmlzjTuZN9Rjq0M0-u_AFjUk-9MQ-OYjK7FEol0lxQ8DasZw_w0ypVobLgthFRiF_0K90Lq_ia6Q?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Kakashi
 • שם: דוד
 • תפקיד: צובע מנגה.
y4m6ULTAuJApVy56siS2fwqFWlcZZ_PcEN-crZ_Y7Gbf618_g0Tx96ADtL_5g1KxG3GM0sqrrtxcxb2vGnG3zcCMcg2j_YYxp5XuYMEPgMY7INyTwAUvjJr-U9PrDRMjpTIOKaIEv0u5Pafp5N6StpDziqg68RreEANFDQtwp_7oT6fVEoMDdqiNGuS3QQTM5IeWOV85DtLyf7mCwtanFVnlA?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Rozen
 • שם: רוזן.
 • תפקיד: עורך לשונית אנימה.
y4m5bFnWdA3hIUVIgPtuPyolRbHlmV1WWLUU3j2DAwb-w7QZsAj27UUJpKNjYKDGKpzATj63O5R4nMZswf355qyIz6GTu4tBihgpOnIgQ95iuuCbWm14aWYXByZ3YqClARShQ6s8N0ZGN2LJMvihQbAKy8v8SDsaQDH6I7dJETFw7KjOB-kLm69uzbDfuIUzZ6eGnfFy-wz_MexRsi_1fdULQ?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Jubito
 • שם: סער.
 • תפקיד: מתרגמם אנימה.
y4m0oS707xH6zFYfJhNm97m55qAqcN54hc2AHA6dlqUKvRaay9-L7ePrPaGv7cnq-DAYLDP9-VHwKAg8h7_xoVy1rwDXivVsoNSZwZ4_LrfiOHD3a3WpO-kp8QuyRkxaRKMlfuahadyexSrk_mjTmzRJkOuxpDL9PwNmDXJiTKCN6-a0iz9gz2ik64djVS9vXI31Sn8ysvc0cKp1ib_U-lmUQ?width=132&height=132&cropmode=none
 • כינוי: BlackTiger123
 • שם: עומר.
 • תפקיד: מתרגם אנימה.
y4mZMJYrdib_8uYHnvteFNdL8vB5s0h7gs17kF1Pe8FOCtId-AJI8yHygNi0QtpplVDyokiAO0tY4_ofoy3rKRcIf928blH-kv6ssfaadzcnTHJfD60an_4sKVYyDlC94L33ieC0E3o0gqw2TJZNAXGAq9_qLMKnzQM3eS_aACNYTK6kluIv89DKHkndBCi5v9tQNlg9jb39gpXWaEg0KUwsw?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Jellal
 • שם: ענת
 • תפקיד: מתרגמת אנימה ועורכת לשונית.
y4mJaCg2VXACpn6AcOerVkS45CEjoQWQR-jM2Y6WF7ez6Y79dFg8x85PZFznd_j2Q9v-UvdicGqEA2cpffVLNBDwB69yBqMm1ZRQJi6HBkH9KsSelw3u5Q-rqB6tOhl7OnmaqAYBAdUnIWFGRmP2uSosLJxxciBfUdkzMkxu3si56UaPxBUYurV2h_OhmBGfYP_sx2w_vFTJZFQ4Mn74UlPtw?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Aviyos1001
 • שם: אביחי.
 • תפקיד: מתרגם.
y4mF_u2Sq2EMi0B0qGetLP5FFsRgtFzShi8Z11lbTBlkohr5fMZ5xW02xRIHrGTDIAoeFOMe6C1VZhaAVwmsB1NLLhXLwzfLMuHNBnXKv485Wwj-n5hCJ7-3Nw4guAVVseizukPLX76bEFH1E5l67VY4oRf9HnPwoancr1-iVS-m9OtvbD2RYMgXHp6EkAtxp47nVge0OsC5Z_adZD1omJHLA?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Chopper
 • שם: קוטנר
 • תפקיד: מתזמן, מקרייק ומתרגם לשעת חירום.
y4mPu25xm0-pskLxfludRYi0y0aFjvs2kM0JYltMIgSuwxa6UkRD4l7GbHUb8gbyCXnTI2unSw1vCbhs1Te1TpB01yMbf4OkfLdcAbF8HWYkv5l9K8eOKtG5QQDKwwGpeqfBBTwwYQKUMY2MhCHGuCcfuA8H42YiPeK_t6cj6yR0PqRZvIu4nNeVpfIMUGTmgejX9vLQg0fLIWXEoG6NNR-Zg?width=130&height=130&cropmode=none
 • כינוי: Alucard
 • שם: נתן.
 • תפקיד: מקודד ראשי ועורך לשונית אנימה לשעת חירום.
y4mzt8dQRQz1HIvlCXU-nwEl2gGy-_J1SBlRoPocZRSU53rjS0ScRGXrbOGwi95kysV_Y_CjBotOcH6ecTOjQ4e_M_WUIry6AmTYVCv7ePFTTiBT_pIg9rVVXU8LR04fI1rlxa592X0D1RUB2LRwqbXFYDfmm6XiMY_Pc5h5zejrkYeCkZHYxE_DBc6j4cS4RfWF5r1GvnJ_EjWVp3q9ED4Fw?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: netanel
 • שם: נתנאל.
 • תפקיד: מתרגם מנגה.
y4mCfPxs6cjRgpywYlPqBGDTvourVAmGp6CSYavbzmE7cWMlEhVgsOQDREjKy7tQPnXafdcpdzdzRnIYiobjEHVfQ4_7Wx3RJwErMVs7rcHaYU7kqpFKoGFPgLP8-eO0qGHtoAYskkbiVUR6teqWQZCZpIKzObLw_lYyAt0QwxEUWjPfukRm79TxhhOVGFdtGCCDLSHzcdH4ID_8FFV5oX9ZA?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Valend
 • שם: ולנטינו.
 • תפקיד: עורך לשונית מנגה.
y4mFXojFnZYnfzTHPNIdgEmr0XIIHY7KHFs1FaNeK4Bjht7mOjdGTk-1GNHjnD42yvRjPgSzox0KnHOIpgpmawAHBvJOlATl5pelWYTf8OOTGwIkmwCZhE_p7sFmWH0lsNzuJaxtPPUJWmHq90Cr4CF7p6-09awKqRzXSjiT9quPvXvR7B-UEnCUWXt-9AhTye8XddTsqRcEiuwSP0wRrnBlA?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Blueskai
 • תפקיד: מתרגם מנגה.
y4mdZns0VCSGfI71lDhRLgQdlDJm98odycu0Z6MJIEzYnoub_AcvzIafffKIsYswy_m5ZNUOr-VQOySMjcDkplUuPdcXBDb7lkpQNtfXKQxZfNry27_4iJ2m2pB7Nhl2-YF6j8e5Xc6STjOglvmzE47bEwLwkK6RiFyH85eaycI8QvjJeb_-8vozPGb2rJOrIaE_c-reu6x3Ppg7c1tk9MvNQ?width=134&height=129&cropmode=none
 • כינוי: Ron
 • שם: רון.
 • תפקיד: מתרגם.
y4mY72ZJK3t5ZhaJLUQi7uFPlRPI5qlGl5KxmfW2m5ZyP_7lx28VnEpVWzvMTKsQXaaUIWGE_FWnsNY-J1-wk43LyWpOZyuZkVzQrAJHE5_NFgc8_e1J80PWp1xqMpQUo2jFJeV7zHFAMiN7EJS32zHsJJuohJwvFb-09AHHg8Sbr597y_YW1SOtdZ_V5z1qCkSy6czAGvyNHsCc8X5EMklDA?width=130&height=125&cropmode=none
 • כינוי: Gokor
 • תפקיד: מתרגם פילרים ומתרגם העונה הישנה.
y4mn54S9bGDoUrBMM5E3SgyLgwYFtVlFKfWfb7tuG2mwTDJdq_J3EZUU30o3oPNmAH5HRMpkeeVYfuEennxRh89jhjbsKnqBFwszOMdI7vEeKCfh6uwjSQDxB6JsSzEStRsgKZLfX_F0ZmF0EiYci1-DjxBMsKOK1Ay4M4gZUUtTvRpo8yOsA3p55PcoKzuDF8KKg6XNqhi2w9NiIa1PceetQ?width=130&height=125&cropmode=none
 • כינוי: Amitay
 • שם: אמיתי.
 • תפקיד: מתרגם העונה הישנה ומתרגם לשעת חירום.
y4mrDxtzHUToaFwwDy2Cc0u3M8ShabiwxmhyDYcwUnwAN6YILCpFMSMSo6D8TDx7WPjW_5zpftPBJU9MhH-UMXfKz-tmp-kBffV7LbP4NybcCVWERwMtH4cdWD-CNLzkFhVHD4x5oxXS_yHTwVnM6wNatArxrtTPe-AhphI6b76hvACYKG2W6kCt7Bo-zn9ngqyA8iHC2X-Kbfco0J2ffqTRg?width=150&height=150&cropmode=none
 • כינוי: Oron
 • שם: אורון.
 • תפקיד: מייסד האתר.