צוות

  • כינויベン・サン 303
  • תפקידהמטומטם שפתח את הקבוצה הזאת,
  • הערך בקבוצהבדיחות,טיפים,סקרים,להרוג את הקבוצה
  • כינויblood 56
  • תפקידעוזר מנהל/מפקח/שוטר/מחלק דוחות/נארוטו
  • הערך בקבוצהלעצב,להיכנס כשמשעמם