חברי האיגוד

 • כינויMuni
 • פאנסאבYukiOuji
 • כינוייאיר
 • פאנסאבAntyLicense Subs
 • כינויTsUNaMy WaVe
 • פאנסאבAntyLicense Subs
 • כינויOtoshigami
 • פאנסאבParadise Subs
 • כינויYoukaidono
 • פאנסאבAnime Hoo
 • כינויleeloo
 • פאנסאבParadise Subs
 • כינויcN3rd
 • פאנסאבTokyo-Sub