נארוטו שיפודן / Naruto Shippuden

לעמוד האנימה

פרק: 1

פרק: 2

פרק: 3

פרק: 4

פרק: 5

פרק כפול 6-7

פרק: 6

פרק כפול 6-7

פרק: 7

פרק כפול 8-9

פרק: 8

פרק כפול 8-9

פרק: 9

פרק: 10

פרק: 11

פרק: 12

פרק: 13

פרק: 14

פרק: 15

פרק: 16

פרק: 17

פרק: 18

פרק: 19

פרק: 20

פרק: 21

פרק כפול 22-23

פרק: 22

פרק כפול 22-23

פרק: 23

פרק: 24

פרק: 25

פרק: 26

פרק: 27

פרק: 28

פרק כפול 29-30

פרק: 29

פרק כפול 29-30

פרק: 30

פרק: 31

פרק: 32

פרק: 33

פרק: 34

פרק: 35

פרק כפול 36-37

פרק: 36

פרק כפול 36-37

פרק: 37

פרק: 38

פרק: 39

פרק כפול 40-41

פרק: 40

פרק כפול 40-41

פרק: 41

פרק: 42

פרק: 43

פרק: 44

פרק: 45

פרק: 46

פרק: 47

פרק: 48

פרק: 49

פרק: 50

פרק כפול 51-52

פרק: 51

פרק כפול 51-52

פרק: 52

פרק: 53

פרק: 54

פרק: 55

פרק: 56

פרק משולש 57-58-59

פרק: 57

פילר
פרק משולש 57-58-59

פרק: 58

פילר
פרק משולש 57-58-59

פרק: 59

פילר

פרק: 60

פילר
פרק כפול 61-62
Array

פרק: 61

פילר
פרק כפול 61-62

פרק: 62

פילר

פרק: 63

פילר
פרק כפול 64-65

פרק: 64

פילר
פרק כפול 64-65

פרק: 65

פילר

פרק: 66

פילר

פרק: 67

פילר
פרק כפול 68-69

פרק: 68

פילר
פרק כפול 68-69

פרק: 69

פילר

פרק: 70

פילר

פרק: 71

פילר

פרק: 72

פרק כפול 73-74

פרק: 73

פרק כפול 73-74

פרק: 74

פרק: 75

פרק כפול 76-77

פרק: 76

פרק כפול 76-77

פרק: 77

פרק כפול 78-79

פרק: 78

פרק כפול 78-79

פרק: 79

פרק: 80

פרק: 81

פרק: 82

פרק: 83

פרק: 84

פרק: 85

פרק כפול 86-87

פרק: 86

פרק כפול 86-87

פרק: 87

פרק: 88

פרק: 89

פרק: 90

פילר

פרק: 91

פילר

פרק: 92

פילר

פרק: 93

פילר

פרק: 94

פילר

פרק: 95

פילר
פרק כפול 96-97

פרק: 96

פילר
פרק כפול 96-97

פרק: 97

פילר

פרק: 98

פילר

פרק: 99

פילר

פרק: 100

פילר

פרק: 101

פילר

פרק: 102

פילר

פרק: 103

פילר

פרק: 104

פילר

פרק: 105

פילר

פרק: 106

פילר

פרק: 107

פילר

פרק: 108

פילר

פרק: 109

פילר

פרק: 110

פילר

פרק: 111

פילר

פרק: 112

פילר

פרק: 113

פרק כפול 114-115

פרק: 114

פרק כפול 114-115

פרק: 115

פרק משולש 116-117-118

פרק: 116

פרק משולש 116-117-118

פרק: 117

פרק משולש 116-117-118

פרק: 118

פרק כפול 119-120

פרק: 119

פרק כפול 119-120

פרק: 120

פרק: 121

פרק: 122

פרק: 123

פרק: 124

פרק: 125

פרק: 126

פרק כפול 127-128

פרק: 127

פרק כפול 127-128

פרק: 128

פרק כפול 129-130

פרק: 129

פרק כפול 129-130

פרק: 130

פרק כפול 131-132

פרק: 131

פרק כפול 131-132

פרק: 132

פרק: 133

פרק: 134

פרק משולש 135-136-137

פרק: 135

פרק משולש 135-136-137

פרק: 136

פרק משולש 135-136-137

פרק: 137

פרק: 138

פרק: 139

פרק: 140

פרק כפול 141-142

פרק: 141

פרק כפול 141-142

פרק: 142

פרק: 143

פרק: 144

פילר

פרק: 145

פילר

פרק: 146

פילר

פרק: 147

פילר

פרק: 148

פילר

פרק: 149

פילר

פרק: 150

פילר

פרק: 151

פילר
פרק כפול 152-153

פרק: 152

פרק כפול 152-153

פרק: 153

פרק משולש 154-155-156

פרק: 154

פרק משולש 154-155-156

פרק: 155

פרק משולש 154-155-156

פרק: 156

פרק משולש 157-158-159

פרק: 157

פרק משולש 157-158-159

פרק: 158

פרק משולש 157-158-159

פרק: 159

פרק: 160

פרק: 161

פרק: 162

פרק: 163

פרק: 164

פרק כפול 165-166

פרק: 165

פרק כפול 165-166

פרק: 166

פרק: 167

פרק: 168

פרק: 169

פרק: 170

פילר

פרק: 171

פילר
פרק כפול 172-173

פרק: 172

פרק כפול 172-173

פרק: 173

פרק כפול 174-175

פרק: 174

פרק כפול 174-175

פרק: 175

פרק: 176

פילר

פרק: 177

פילר

פרק: 178

פילר

פרק: 179

פרק: 180

פילר

פרק: 181

פילר

פרק: 182

פילר

פרק: 183

פילר

פרק: 184

פילר

פרק: 185

פילר

פרק: 186

פילר

פרק: 187

פילר

פרק: 188

פילר

פרק: 189

פילר

פרק: 190

פילר

פרק: 191

פילר

פרק: 192

פילר

פרק: 193

פילר

פרק: 194

פילר

פרק: 195

פילר

פרק: 196

פילר

פרק: 197

פרק: 198

פרק: 199

פרק: 200

פרק: 201

פרק: 202

פרק: 203

פרק: 204

פרק: 205

פרק: 206

פרק: 207

פרק: 208

פרק: 209

פרק: 210

פרק: 211

פרק: 212

פרק: 213

פרק: 214

פרק: 215

פרק: 216

פרק: 217

פרק: 218

פרק: 219

פרק: 220

פרק: 221

פרק: 222

פרק: 223

פילר

פרק: 224

פילר

פרק: 225

פילר

פרק: 226

פילר

פרק: 227

פילר

פרק: 228

פילר

פרק: 229

פילר

פרק: 230

פילר

פרק: 231

פילר

פרק: 232

פילר

פרק: 233

פילר

פרק: 234

פילר

פרק: 235

פילר

פרק: 236

פילר

פרק: 237

פילר

פרק: 238

פילר

פרק: 239

פילר

פרק: 240

פילר

פרק: 241

פילר

פרק: 242

פילר

פרק: 243

פרק: 244

פרק: 245

פרק: 246

פרק: 247

פרק: 248

פרק: 249

פרק: 250

פרק: 251

פרק: 252

פרק: 253

פרק: 254

פרק: 255

פרק: 256

פרק: 257

פילר

פרק: 258

פילר

פרק: 259

פילר

פרק: 260

פילר

פרק: 261

פרק: 262

פרק: 263

פרק: 264

פרק: 265

פרק: 266

פרק: 267

פרק: 268

פרק: 269

פרק: 270

פרק: 271

פילר

פרק: 272

פרק: 273

פרק: 274

פרק: 275

פרק: 276

פרק: 277

פרק: 278

פרק: 279

פילר

פרק: 280

פילר

פרק: 281

פילר

פרק: 282

פרק: 283

פרק: 284

פילר

פרק: 285

פילר

פרק: 286

פילר

פרק: 287

פילר

פרק: 288

פילר

פרק: 289

פילר

פרק: 290

פילר

פרק: 291

פילר

פרק: 292

פילר

פרק: 293

פילר

פרק: 294

פילר

פרק: 295

פילר

פרק: 296

פרק: 297

פרק: 298

פרק: 299

פרק: 300

פרק: 301

פרק: 302

פרק: 303

פילר

פרק: 304

פילר

פרק: 305

פילר

פרק: 306

פילר

פרק: 307

פילר

פרק: 308

פילר

פרק: 309

פילר

פרק: 310

פילר

פרק: 311

פילר

פרק: 312

פילר

פרק: 313

פילר

פרק: 314

פילר

פרק: 315

פילר

פרק: 316

פילר

פרק: 317

פילר

פרק: 318

פילר

פרק: 319

פילר

פרק: 320

פילר

פרק: 321

פרק: 322

פרק: 323

פרק: 324

פרק: 325

פרק: 326

פרק: 327

פרק: 328

פרק: 329

פרק: 330

פרק: 331

פרק: 332

פרק: 333

פרק: 334

פרק: 335

פרק: 336

פרק: 337

פרק: 338

פרק: 339

פרק: 340

פרק: 341

פרק: 342

פרק: 343

פרק: 344

פרק: 345

פרק: 346

פרק: 347

פילר

פרק: 348

פילר

פרק: 349

פילר

פרק: 350

פילר

פרק: 351

פילר

פרק: 352

פילר

פרק: 353

פילר

פרק: 354

פילר

פרק: 355

פילר

פרק: 356

פילר

פרק: 357

פילר

פרק: 358

פילר

פרק: 359

פילר

פרק: 360

פילר

פרק: 361

פילר

פרק: 362

פרק: 363

פרק: 364

פרק: 365

פרק: 366

פרק: 367

פרק: 368

פרק: 369

פרק: 370

פרק: 371

פרק: 372

פרק: 373

פרק: 374

פרק: 375

פרק: 376

פילר

פרק: 377

פילר

פרק: 378

פרק: 379

פרק: 380

פרק: 381

פרק: 382

פרק: 383

פרק: 384

פרק: 385

פרק: 386

פרק: 387

פרק: 388

פרק: 389

פילר

פרק: 390

פילר

פרק: 391

פרק: 392

פרק: 393

פרק: 394

פילר

פרק: 395

פילר

פרק: 396

פילר

פרק: 397

פילר

פרק: 398

פילר

פרק: 399

פילר

פרק: 400

פילר

פרק: 401

פילר

פרק: 402

פילר

פרק: 403

פילר

פרק: 404

פילר

פרק: 405

פילר

פרק: 406

פילר

פרק: 407

פילר

פרק: 408

פילר

פרק: 409

פילר

פרק: 410

פילר

פרק: 411

פילר

פרק: 412

פילר

פרק: 413

פילר

פרק: 414

פרק: 415

פרק: 416

פרק: 417

פרק: 418

פרק: 419

פרק: 420

פרק: 421

פרק: 422

פילר

פרק: 423

פילר

פרק: 424

פרק: 425

פרק: 426

פרק: 427

פילר

פרק: 428

פילר

פרק: 429

פילר

פרק: 430

פילר

פרק: 431

פילר

פרק: 432

פילר

פרק: 433

פילר

פרק: 434

פילר

פרק: 435

פילר

פרק: 436

פילר

פרק: 437

פילר

פרק: 438

פילר

פרק: 439

פילר

פרק: 440

פילר

פרק: 441

פילר

פרק: 442

פילר

פרק: 443

פילר

פרק: 444

פילר

פרק: 445

פילר

פרק: 446

פילר

פרק: 447

פילר

פרק: 448

פילר

פרק: 449

פילר

פרק: 450

פילר

פרק: 451

פילר

פרק: 452

פילר

פרק: 453

פילר

פרק: 454

פילר

פרק: 455

פילר

פרק: 456

פילר

פרק: 457

פילר

פרק: 458

פרק: 459

פרק: 460

פרק: 461

פרק: 462

פרק: 463

פרק: 464

פילר

פרק: 465

פילר

פרק: 466

פילר

פרק: 467

פילר

פרק: 468

פילר

פרק: 469

פילר

פרק: 470

פרק: 471

פרק: 472

פרק: 473

פרק: 474

פרק: 475

פרק: 476

פרק: 477

פרק: 478

פרק: 479

פרק: 480

פילר

פרק: 481

פילר

פרק: 482

פילר

פרק: 483

פילר

פרק: 484

פילר

פרק: 485

פילר

פרק: 486

פילר

פרק: 487

פילר

פרק: 488

פילר

פרק: 489

פילר

פרק: 490

פילר

פרק: 491

פילר

פרק: 492

פילר

פרק: 493

פילר

פרק: 494

פילר

פרק: 495

פילר

פרק: 496

פילר

פרק: 497

פילר

פרק: 498

פילר

פרק: 499

פילר

פרק: 500

סוף
כל הפרקים הניתנים לצפייה בספין הועלו על ידי קבוצות הפאנסאב. לכל פנייה, פנו לקבוצה. ספין אינה אחראית על הפרקים.