נארוטו / Naruto

לעמוד האנימה

פרק: 1

פרק: 2

פרק: 3

פרק: 4

פרק: 5

פרק: 6

פרק: 7

פרק: 8

פרק: 9

פרק: 10

פרק: 11

פרק: 12

פרק: 13

פרק: 14

פרק: 15

פרק: 16

פרק: 17

פרק: 18

פרק: 19

פרק: 20

פרק: 21

פרק: 22

פרק: 23

פרק: 24

פרק: 25

פרק: 26

פרק: 27

פרק: 28

פרק: 29

פרק: 30

פרק: 31

פרק: 32

פרק: 33

פרק: 34

פרק: 35

פרק: 36

פרק: 37

פרק: 38

פרק: 39

פרק: 40

פרק: 41

פרק: 42

פרק: 43

פרק: 44

פרק: 45

פרק: 46

פרק: 47

פרק: 48

פרק: 49

פרק: 50

פרק: 51

פרק: 52

פרק: 53

פרק: 54

פרק: 55

פרק: 56

פרק: 57

פרק: 58

פרק: 59

פרק: 60

פרק: 61

פרק: 62

פרק: 63

פרק: 64

פרק: 65

פרק: 66

פרק: 67

פרק: 68

פרק: 69

פרק: 70

פרק: 71

פרק: 72

פרק: 73

פרק: 74

פרק: 75

פרק: 76

פרק: 77

פרק: 78

פרק: 79

פרק: 80

פרק: 81

פרק: 82

פרק: 83

פרק: 84

פרק: 85

פרק: 86

פרק: 87

פרק: 88

פרק: 89

פרק: 90

פרק: 91

פרק: 92

פרק: 93

פרק: 94

פרק: 95

פרק: 96

פרק: 97

פילר

פרק: 98

פרק: 99

פרק: 100

פרק: 101

פילר

פרק: 102

פילר

פרק: 103

פילר

פרק: 104

פילר

פרק: 105

פילר

פרק: 106

פילר

פרק: 107

פרק: 108

פרק: 109

פרק: 110

פרק: 111

פרק: 112

פרק: 113

פרק: 114

פרק: 115

פרק: 116

פרק: 117

פרק: 118

פרק: 119

פרק: 120

פרק: 121

פרק: 122

פרק: 123

פרק: 124

פרק: 125

פרק: 126

פרק: 127

פרק: 128

פרק: 129

פרק: 130

פרק: 131

פרק: 132

פרק: 133

פרק: 134

פרק: 135

פרק: 136

פרק: 137

פילר

פרק: 138

פילר

פרק: 139

פילר

פרק: 140

פילר

פרק: 141

פרק: 142

פרק: 143

פילר

פרק: 144

פילר

פרק: 145

פילר

פרק: 146

פילר

פרק: 147

פילר

פרק: 148

פילר

פרק: 149

פילר

פרק: 150

פילר

פרק: 151

פילר

פרק: 152

פילר

פרק: 153

פילר

פרק: 154

פילר

פרק: 155

פילר

פרק: 156

פילר

פרק: 157

פילר

פרק: 158

פילר

פרק: 159

פילר

פרק: 160

פילר

פרק: 161

פילר

פרק: 162

פילר

פרק: 163

פילר

פרק: 164

פילר

פרק: 165

פילר

פרק: 166

פילר

פרק: 167

פילר

פרק: 168

פילר

פרק: 169

פילר

פרק: 170

פילר

פרק: 220

סוף
כל הפרקים הניתנים לצפייה בספין הועלו על ידי קבוצות הפאנסאב. לכל פנייה, פנו לקבוצה. ספין אינה אחראית על הפרקים.