Alter

18/07/2019

בהצלחה!

צוטט: MrsJapan

בהצלחה! רוצים להמר על מתי תפרשו?

יש לי כבר תיאוריות לגבי מי יפרוש מתי ולמה

Goldenfire

18/07/2019

צוטט: Alter

בהצלחה!

יש לי כבר תיאוריות לגבי מי יפרוש מתי ולמה

בהצלחה לכולם!

ספר, שפוך הכל.

 

DeadlyAngle

18/07/2019

צוטט: Alter

בהצלחה!

יש לי כבר תיאוריות לגבי מי יפרוש מתי ולמה

תודה 

למה יש לי תחושה שאתה מדבר עלי??

yukki

18/07/2019

מזל טוב

AniWeeb

04/08/2019

צוטט: DeadlyAngle

אני לא צועק וכעסניייייי 

תודה מותק, אני מבין שהתרגשת עד כדי כך שיצרת לכבודי נושא. אני שומר בנעוצים נשמת ברבור שלי. (זה כבר נעוץ חוח)

אהם......