Mechanical_Heartbeat

08/07/2019

אז המחאה או שמה לומר אנרכיה ו-ונדליזם, תלוי את מי שואלים - של יוצאי אתיופיה הסתיימה ורציתי לשאול אתכם איך אתם יוצאים מכאן? איזו תחושה מלווה אתכם אחרי אירוע זה? ועוד שאלה, למה לדעתכם האתיופים עדיין לא מצליחים כבר משנות ה80 להשתלב בחברה?

 

אני באופן אישי יכול להבין את יוצאי אתיופיה אך לא מצדיק אותם כי לא אתמוך בשום סוג של אנרכיה, אבל, כשאדם מגיע למצב שאין לו מה להפסיד או שהוא מרגיש שאין לו מה להפסיד הוא יוצא למשימת התאבדות ככה שלשפוט אותם קשה לי.

אישית יצאתי מכאן עם תחושה של קרע ופילוג  עוד יותר גדול בעם ממה שהיה לפני כן ומצאתי עוד סיבה לעזוב את הארץ, גם בגלל האתיופים וגם בגלל המשטרה, אין לי כוח לקום בבוקר לפתוח חדשות ולראות גזענות אלימות ו-ונדליזם, למה לא יכול פשוט להיות שלום ברחובות?

 

ולמה לדעתי האתיופים לא השתלבו עדיין בצורה נורמאלית בחברה? בגלל שכשהם עלו הם תקעו אותם בתוך שכונות עוני ולדעתי היו צריכים לשלב אותם עם חברות מתפתחות יותר כי אתיופיה לכל הדעות היא מדינה פרימיטיבית, במיוחד אתיופיה של פעם, והאתיופים כשעלו לארץ עזבו בתים שעשויים מבוץ, ליטרלי לקחו בוץ והקשו אותו ואמרו "הנה הבית שלנו איזה יופי", ואם היינו משלבים אותם בחברה שלנו אני מאמין ודי בטוח שכיום הם היו יכולים להגיע כמעט לרמת ההצלחה של שאר האוכלוסיות בארץ.

 

מבקש לשמור על שיח תקין ומכבד, אנחנו לא צריכים עוד שנאה כי יכול להיות שהפצת השינאה שלך היא זאת שתביא את המוות הבא.

תודה.

Freeze תגובה נבחרת

08/07/2019

נפתח נושא על המחאה, מוזמן להעביר את הדיון לשם.
קישור

Goldenfire

08/07/2019

דעות קדומות.

+סרטון משעשע על גזענות: