AltairChan

07/07/2019

לא צודק. מעולם לא תמכתי בהחזרה על אלימות באלימות. זה נראה לי אפילו צבוע מצד מי שעשה את זה.
זה מעשה ברברי וממש לא מתקבל בעיניי, עם כמה שזה מגיע לה, זה לא בסדר ואין לזה שום הצדקה.

Neymar

07/07/2019

אחרי מחאות העדה שריפת הבית של המטפלת ועוד שלל מקרים מהשבוע האחרון המסקנה היא בוררה ופשוטה העם איבד את האמון במשטרה ובשלטון החוק

Mechanical_Heartbeat

08/07/2019

צוטט: Neymar

אחרי מחאות העדה שריפת הבית של המטפלת ועוד שלל מקרים מהשבוע האחרון המסקנה היא בוררה ופשוטה העם איבד את האמון במשטרה ובשלטון החוק

"העם"
האתיופים

e0n0vjo.jpg
אני לא אומר שהם לא חלק מהעם, אבל הם מיעוט נורא קטן בעם ותמיד המיעוט הזה קיים בכל מקום.

Mazino

09/07/2019

צוטט: Affirmative_Action

"העם"
האתיופים

e0n0vjo.jpg
אני לא אומר שהם לא חלק מהעם, אבל הם מיעוט נורא קטן בעם ותמיד המיעוט הזה קיים בכל מקום.

הוא מדבר על כל העם, השריפה לא קשורה לזה בכלל, אז זה די מפגר להפיל הכל על האתיופים, העם מאבד אמון במשטרה.

Mechanical_Heartbeat

09/07/2019

צוטט: Mazino

הוא מדבר על כל העם, השריפה לא קשורה לזה בכלל, אז זה די מפגר להפיל הכל על האתיופים, העם מאבד אמון במשטרה.

נכון, אך עדיין יש יותר נצ'ים שאומרים "לא כל השוטרים כאלה" מאשר אתיופים.

 

עצוב לי שיש אלימות משטרתית, אך זאת לא המשטרה שאחראית לזה, אלה אנשיםצשהגיעו למעמדות כוח והחליטו לתת לגזענות לעבוד במקומם, אלה אנשים שפעלו על דעת עצמם, כל אדם שאתה נותן לו בוזט בכוח מיד מאבד את מי שהוא כי הוא מרגיש "בואנה מי יכול עלי?", אולי קצת ואולי הרבה.

Goldenfire

09/07/2019

צביעות,כמו רוב הפוליטיקה.

Korba

20/07/2019

אני תמיד נמנע מלענות על שאלות כאלה כי תמיד יהיה מישהו עם דעות מנוגדות וזה דבר שיכל ליצר ריבים מיותרים.