פרסום כזה הוא נגד החוקים של ספין. ננעל וצונזר!

Itaykun

02/07/2019

תכנסו יש לנו עוגיות