Saltboi

28/06/2019

מאירועי פעילויות הקיץ


      p09ttqk.jpg

 החליטו לצייר את הדרך שבה עבדכם הנאמן(אני) ניגש למישהי שהוא מחבב

שלום לכולם!

תודה רבה לכל מי ששלח שורות פיקאפ, זה היה מצחיק מאוד לקרוא אותן.

במקום השלישי - @Alter והוא זוכה ב25 נקודות ונקודת פעילות אחת!

תגידי, את המלכה של מלרומרק? כי משהו עולה וזה לא גיבור המגן.

במקום השני - @Akagami no Shimon והוא זוכה ב50 נקודות ושתי נקודות פעילות!

וואלה, למחברת המוות לא הייתי מכניס את השם שלך, אבל לאנשי הקשר שלי כן.

במקום הראשון - @Ashifu-Sama והוא זוכה ב100 נקודות, שלוש נקודות פעילות ובתג של לב!

תגידי את אוונגליון? כי את גורמת לי למשבר אקזיסטנציאלי ואני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי אחרי שאני גומר אתך.