achyo

25/06/2019

מאירוע פעיליות קיץ - 

כפיים

o7mxo2u.png

אז הנה עברו להם כמה ימים,
והגיעה העת להכריז על הזוכים. 
ראשית אודה לכל המשתתפים
מאחר וגם אלה שלא זכו היו חרוצים. 
מקווה שנהנתם לפחות כמוני
וגיליתם את האמן הפנימי.

 

קודם כל, באמת ארצה להודות לכל המשתתפים.
נהנתי מאוד לקרוא את הפואמות של כולכם, אז שאפו!
תמשיכו לכתוב, זה כיף!

אז הנה לזוכים! 

במקום השלישי - @Alter והוא זוכה ב25 נקודות ונקודת פעילות אחת!
במקום השני - @ShumiSan והוא זוכה ב50 נקודות ושתי נקודות פעילות!
במקום הראשון - @לומיה והוא זוכה ב100 נקודות, שלוש נקודות פעילות ובתג הכתיבה!