Freeze

25/06/2019

יישום החוקים החדשים בתקנון האתר

 

שלום רב קהילה-יקרה, יש לנו הודעה להודיע, תשומת ליבכם מתבקשת:
החוקים החדשים שהיו "זמניים" במשך החצי-שנה האחרונה כבר נהפכו לקבועים ונהגנו לפיהם באופן מלא. אני והצוות הגענו למסקנה שהגיע הזמן ליישם את החוקים ה"זמניים" הללו בתקנון האתר ולהפוך אותם לקבועים. הסיבה לכך שרצינו להפוך את החוקים החדשים לקבועים היא בגלל שבתקנון הקודם היו חסרות הגדרות היסוד, הניסוח השאיר מקומות לפרשנות והיו דברים שאנחנו כבר לא נוהגים לפיהם. התקנון החדש מנוסח בצורה ברורה ומקיף ומכסה את כל הפינות באתר. חשוב לנו לציין כי זו היא זכותכם המלאה להציע הצעות לשינוי או שיפור לחלק או כלל החוקים. אתם יותר ממוזמנים לעשות זאת באמצעות לחיצה על כפתור ה"דיווח" או בפנייה לאחד מחברי ההנהלה הגבוהה.

שימו לב: שימוש באתר מהווה הסכמה מלאה על תנאי השימוש והתקנון החדשים.
 אנצל אתה הבמה הזו בלהודות לחברי צוות לשעבר\עמיתים של הצוות שעזרו לכתוב ולנסח את התקנון החדש: @Alter |ו| @Stratocumulus |ו| @Shaykoko2 

בתודה,
הנהלת אנימה-ספין

אי ידיעת החוקים אינה פוטרת מעונש!