achyo

24/06/2019

! ! זוהי הודעה לציבור ספין ! ! 

לאחרונה, ישנם הרבה נושאים "רציניים" שנפתחים באתר, ולאחרי שיחה בהנהלה ואי הבנה בקהילה, החלטנו שצריך אחת ולתמיד להבהיר את החוקים לגבי נושאים שכאלה, ולהגדיר אילו נושאים ינעלו ואילו ישארו פתוחים.

הגדרה של נושא רציני:
נושא פוליטי/חברתי שאינו קשור לאנימה/אנימה ספין. נושא היכולות להיות בו דעות רבות ומגוונות ואף שנויות במחלוקת. 

איזה נושא בסגנון יתקבל:
במידה ונפתח דיון רציני שכזה, הוא חייב לענות על כמה קריטריונים בשביל להישאר פתוח.  

  • ניכר כי פותח הדיון רציני.
  • ניסוח הנושא מכובד ואינו מזלזל. 
  • ניסוח הנושא אינו מתריס נגד אף צד. 

במידה והנושא עצמו לא עונה על כל מהקריטריונים האלה, הנושא ינעל ופותח הנושא יוזהר. 

בנוגע לתגובות בנושא:
במידה ונפתח נושא כזה והוא כן יתקבל על ידינו, הוא יכול להינעל במידה והתגובות עצמן לא עונות על הקריטריונים הבאים: 

  • על כל תגובה להיות מכבדת ונטולת זלזול. 
  • תגובות שהן ספאם לא יתקבלו. 
  • בלי קללות. 
  • בלי תקיפה אישית של משתמשים. תשאירו את מה שביניכם מחוץ לדיון, זה לא קשור. 

במידה ומשתמש מגיב תגובה שחורגת מהקריטריונים; המשתמש יוזהר.

מקווה שזה הבהיר את הנושא למשתמשים. אלו החוקים שתמיד עבדנו לפיהם, אבל היה נדמה שהבהרה בנושא הייתה נחוצה. 
אני מאוד ממליץ לכל המשתמשים לקרוא את המדריך לדיון על פוליטיקה של @Somename1994 . אמנם מה שהוא אמר שם לא נכלל בחוקים, אבל הוא מלמד בכללי איך להתנהג בדיון שכזה.