Davidono

07/06/2019

ספינר

REAPER

07/06/2019

צוטט: MISTER X D

אבל בסוף היה טוב /:

כע, אבל בשבילי זה נהיה ממש משעמם (לפני כל מה שהוסיפו). אני זוכר שהייתי חורש על זה ליטרלי שעות של גריינד. זה פשוט לא היה כיף.

ליטרלי נוחתים על כוכב, אוספים שיט במשך כמה שעות, משפרים את השיט שלך ואז עוברים לכוכב אחר ועושים את אותו הדבר. (אני זוכר שזה היה ככה. תקן אותי אם אני טועה)