הנושא איבד את הדיון המקורי שלו ולכן ננעל.

legopart

30/05/2019

אני ממש מבקש שתוריד את הנושא הזה.
הוא התחיל בצורה לא ראוייה ועבר לדיון ממש לא ראוי.
באמת שמתחילתו ועד עכשיו היה ממש לא נעים לקרוא אותו.
אין לי מה להעיר או להוסיף עליו ואני עוד יותר נגעל מהתגובות בו.
אני נטו מבקש שתוריד את הנושא הזה מהדיון.