misakiy

15/05/2019

יתרגמו את מועדון הכלבות?

-SuBaRu-

15/05/2019

כותרת 10\10.

CouloSSoS

15/05/2019

צוטט: -SuBaRu-

כותרת 10\10.

1000000000/10

Neymar

15/05/2019

תלוי איזה פאנסאב ירצה לקחת על עצמו את הפרויקט הזה 

DeadlyAngle

15/05/2019

מה זה מועדון הכלבות לעזאזל? מה השם ברומאג'י? 

Rindou

16/05/2019

צוטט: DeadlyAngle

מה זה מועדון הכלבות לעזאזל? מה השם ברומאג'י? 

Yarichin☆Bitch Club

DeadlyAngle

16/05/2019

צוטט: Rindou
Yarichin☆Bitch Club

אהה הוא דיבר על יאריצ'ין.. 

בכ"מ, אני אתרגם את זה בחופש.. 

Demon asta

16/05/2019

צוטט: DeadlyAngle

אהה הוא דיבר על יאריצ'ין.. 

בכ"מ, אני אתרגם את זה בחופש.. 

יש תודה אני כל כך חיכיתי שמישהו יתרגם את זה