I/O

08/04/2019

מי יודע להשתמש במסך LCD TFT גרפי 3.5 אינץ ,על בקר ארדואוינו ויכול לעזור לי?

UVERworld

08/04/2019

@Chef מהנדס הוא יכול.