Kamui

לפני 5 יום

פעילות בה מעלים את כול התגובות שנמחקו לכולם ועושים הצבעה מה יותר מצחיק

monika doki doki

לפני 5 יום

אני חושבת שזה היה כיף ונחמד אבל זה לא נראה לי הגיוני 

אפשר לעשות שהיה מקום באתר שבוא יש שיחות עם נושאי שיחה שונים כאילו כל מיני קבוצות של שיחות זה מגניב וכך אפשר לאהביר את הזמן בדיבורים ברור שצריך לדבר בכבוד ולפעמים זה לא היה כל כך טוב יש אמון דרחים שזה אשתבש אבל נכון שאם זה היה אפשרי וזה היה הולך טוב אז זה היה נחמד:blush:

shabatshalom

לפני 4 יום

לעשות כזה של הצבעה הפתיח הכי טוב

plwill3

לפני 4 יום

אני אומר לעשות בחירות לממשלת האנימה 

legopart

לפני 7 שעות

אני מציע שמישהו גם יקרא את מה שכותבים כאן :face_palm_tone1:

*אפשר לשים סיימלים נורמליים ?