ניתן לשאול את זה בריכוז התרגום פרקים + מתאים יותר כפוסט, ננעל.