sempi...

07/10/2018

כפי שנכתב בכותרת, אני אשמח לעזרתכם למציאת קבוצה אנגלית ואיכותית שתתרגם/מתרגמת את הפרקים החדשים של האנימה.

ספויילר
יש בקשות כאלה לפאנסאב עברי, אבל לא אנגלי, כך שזה בסדר למיטב ידיעתי

Kūjō, Jolyne

07/10/2018

לגבי איכותית תצטרך לחכות,
אבל יש כאן, תהנה.

לגבי מה שרשמת בספויילר
אני חושבת שאתה טועה,
רשום "ריכוז בקשות תרגום ופרקים", אין שום הדגשה על העברי...

⚡Elad X⚡

08/10/2018

ואני מחכה לתרגום לעברית, יש למישהו? 

DeadlyAngle

08/10/2018

צוטט: ζ͜͡Sparkζ͜͡mon

ואני מחכה לתרגום לעברית, יש למישהו? 

קריספי סאב

TURI

08/10/2018

צוטט: ζ͜͡Sparkζ͜͡mon

ואני מחכה לתרגום לעברית, יש למישהו? 

 

https://fast-sub.info/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C/