Kūjō, Jolyne

29/09/2018

u6uopsi.gif
שמתי לב שאין מקום שמרכז את התגים באגיסאב, לכן באתי הנה לקבץ לכם אותם.

הסבר:
כמו שכתבתי כבר, מאחר ששמתי לב לזה שאין מקום ספציפי בספין בו מרוכזים כל התגים של אגיסאב,
חשבתי ליצור מין פוסט פרסום, שבו אזרוק את התגים שעולים לי בראש.
במילים אחרות, איך התגים עובדים ומה מטרתם העיקרית.
אשמח אם תגיבו תגים שפספסתי או שאפילו תשאלו על תגים שלא הבנתם.

תגים הנכנסים בתוך השורות:
n\ - עושה את אותו השימוש כמו tab בתוך עורך טקסט רגיל - מרווח היכן שנכתב התג(רווח גדול).
N\ - ידוע בכינוי כ"שובר שורה" שכפי שניתן לראות בכינוי - הוא  מחלק את המשפט שהוקלד לשתי שורות.
h\ - יוצר רווח קטן(לא שזה שימושי, הרי אפשר פשוט לרווח דרך המקלדת).

תגים הנכנסים בתוך סוגרים מסולסלות:
fsfontsize\ -
שינוי גודל הפונט - שינוי גודל הכתוב.
fspspacesize\ - שינוי המרווחים בין האותיות (לא היה לי שימושי בשיט).
fnfontname\ - שינוי פונט הטקסט.
feid\ - שינוי סוג היוניקוד של הטקסט (לא שימושי בשיט, אבל קיים).
i1\0\ - מפעיל/מכבה(בהתאם לשימוש) הטעייה של הטקסט.
b1\0\ - מפעיל/מכבה(בהתאם לשימוש) הדגשה של הטקסט.
u1\0\ -
מפעיל/מכבה(בהתאם לשימוש) קו תחתון.
s1\0\ - מפעיל/מכבהׁ(בהתאם לשימוש) קו על הטקסט.
bordsize\ - רוחב קו המתאר - רוחב השוליים שעוטפות את המילה.
xbordsize- רוחב ה-x של קו המתאר.
ybordsize- רוחב ה-y של קו המתאר.
shaddis- עומק הצללית.
xshaddis- עומק ה-x של הצללית.
yshaddis- עומק ה-y של הצללית.
bestrength- פיקסול/מריחה/טשטוש הגדלה של קו ההדגשה (עדיף לא לעבור את זה 5-10).
blurstrength- פיקסול/מריחה/טשטוש בצורה אופקית של קו ההדגשה (עדיף לא לעבור מעל 100).
1casscolor\ - שינוי צבע ה-"primaty".
2casscolor\ - שינוי צבע ה-"secondary".
3casscolor\ - שינוי צבע קו מתאר.
4casscolor\ - שינוי צבע הצללית.
an1-9\ - שינוי מיקום השורה (שימו לב שמיקום המספרים ב-numpad הם המיקומים שבמסך).
&alpha&HVAL\ - שקיפות השורה כולה.
&1a&HVAL\ - שקיפות ערך ה-"primary" של השורה.
&2a&HVAL\ - שקיפות ערך ה-"secondary" של השורה.
&3a&HVAL\ - שקיפות ערך קו מתאר השורה.
&4a&HVAL\ - שקיפות ערך צללית השורה.
 &00&H - הסרת שקיפות | &H&FF - שקיפות מלאה | &1-100&H - אחוזי שקיפות.
(pos(x, y\ - משנה מיקום על פי ערכי x - y.
שימו לב כי x1, y1 יהיו מוגדרים כ-pos ולכן אין להשתמש ב-pos עם move - פשוט לא יעבוד.
(move(x1, y1, x2, y2\ - יוצר תזוזה בה ההתחלה היא ב-x1, y1 והסוף הוא x2, y2  - התזוזה תתחיל בתחילת השורה ותיגמר בסופה.
(move(x1, y1, x2, y2, t1, t2\ - יוצר תזוזה בין x1, y1 ל-x2, y2 - התזוזה תתחיל ב-t1 ותיגמר ב-t2.
לדוגמה: תזוזה שתתחיל 5 שניות לאחר תחילת השורה ותיגמר 10 שניות לאחר תחילת השורה - "(move(x1, y1, x2, y2, 5000, 10000\".
(org(x, y\ - שינוי נקודה הסביב - הנקודה "הדביקה" (הנקודה סביבה לדוגמא מסתובבים)
(fad(t1, t2\ - יוצר כניסה ויציאה. t1 - זמן הכניסה | t2 - זמן היציאה.
(fade(a1, a2, a3, t1, t2, t3, t4\ - יוצר העלמות וכניסה בין 3 משתנים (a = alpha) | וכל t מגדיר את הזמן בין משתנה למשתנה.
לדוגמה(fade(0, 255, 0, 0, 1000, 4000, 6000\ - יופיע לשנייה ראשונה. לאחר מכן, יעלם 4 שניות לאחר זה(5 שניות מהתחלה) ואז יופיע שוב אחרי 2 שניות (6 מהתחלה).
frx\y\z-val\ - סיבוב סביב אחד מהצירים.
לדוגמה: סיבוב ב-180 מעלות לציר ה-z יראה כך: frz180\.
fscx\y\-val\ - משיכה/מריחה לצידי אחד מהצירים.
לדוגמה: "מריחה" לציר x ב-10 אחוז תראה כך, fscx110\.
 psize\ - ייבוא ציור מ assdraw (הגדלים הם 1 רגיל ו- +2 מקטינים).
לדוגמה: הוספת תו נגינה בגודלו המקורי - p1}m drawhere}\.
pboval\ - שינוי הבסיס/ערך ה "x" של ה-draw (יעבוד רק במקרה שקיים ציור).
לדוגמה: העלת ה-x ב-10 תעבוד כך: pbo-10\  (שימו לב שהצירים באגיסאב הפוכים ולכן בעזרת מינוס!)
(clip(x1, y1, x2, y2\ - יצירת "כלא" בצורת מלבן בוא הפינה העליונה היא x1, y1 והפינה התחתונה היא x2, y2.
(clip(draw\ - יצירת "כלא" בצורת הציור הנכנס (ציור מ-assdraw).
(clip(pval, draw\ - יצירת "כלא" בצורת הציור הנכנס והגודל המבוקש (הגדלים הם 1 רגיל ו- +2 מקטינים).
(iclip(x1, y1, x2, y2\ - יצירת "בלוק מסתיר" בצורת מלבן בו הפינה העליונה היא x1, y1 והפינה התחתונה היא x2, y2.
(iclip(draw\ - יצירת "בלוק מסתיר" בצורת הציור הנכנס (ציור מ assdraw).
(iclip(pval, draw\ - יצירת "בלוק מסתיר" בצורת הציור הנכנס והגודל המבוקש (הגדלים הם 1 רגיל ו- +2 מקטינים).
(t(taglist\ - בעיקרון t\ הוא קיצור של timing\ ואיתו מתזמנים תגים כמו סיבוב...
(t(accel, taglist\ - סוג מתקדם יותר בו אנחנו יכולים לבחור את "מהירות הפעולה".
(t(t1, t2, taglist\ - סוג אחד יותר מתקדם בו אנחנו יכולים לבחור תזמון בין t1 ל-t2, שבזמן הנבחר הפעולה תתרחש.
(t(t1, t2, accel, taglist\ - והסוג הכי מתקדם(שאני מכירה) בו גם בוחרים את התזמון וגם את "מהירות" הפעולה (שימש עבורי בעיקר באפקטים).
חשוב לשים לב לכמה דברים:
* אם רוצים שהתזמון יתחיל אחרי כמה שניות ויסתיים בסוף השורה, אז נשתמש ב-0 ב-t2 והוא יסמן את הסוף!
* אין להשתמש בדברים המשתמשים בתזמון בצורה עקיפה כמו, move(פשוט לא יעבדו).
* שימו לב שתמיד t1 צריך להיות קטן מ-t2.
דוגמה לשימוש, ניצור תזמון של סיבוב שלם שיסתובב שנייה אחרי תחילת השורה והסיבוב יקח כ-3 שניות (4 מהתחלה). כך: (t(1000, 4000, \frz360\

kkdur\ - אפקט קריוקי רגיל (שינוי צבע פתאומי).
Kkdur\ - אפקט קריוקי - מילוי הטקסט עצמו, ללא מסגרת וצללית.
kfkdur\ - אפקט קריוקי - מילוי הטקסט עצמו, ללא מסגרת וצללית(אמור להיות הבדל בינו לבין ה-K לא שאני מוצאת אחד, -כנראה המהירות-).
kokdur\ - אפקט קריוקי - הרגיל ללא שינוי המסגרת והצללית (משהו בסגנון הזה).

ZeroA

29/09/2018

שאפו על היוזמה! יישר כוח!

Nitzan1309

29/09/2018

תחליפי את הצבע של התגים. העיניים שורפות.

Kūjō, Jolyne

29/09/2018

צוטט: Nitzan1309

תחליפי את הצבע של התגים. העיניים שורפות.

זה כי אתה כנראה על בסיס לבן,
אסיים משהו ואחליף.

cN3rd

29/09/2018

שאפו על היוזמה. ממליץ להחליף צבעים ולהדגיש מה מגדיר את הקוד ואיפה מזינים את הערכים בצבעים שונים.

למשל:

kdur\ - אפקט קריוקי רגיל (שינוי צבע פתאומי).

יהיה

kdur\ - אפקט קריוקי רגיל (שינוי צבע פתאומי).

HK]XDarkXNetX]

29/09/2018

לא רע. כל הכבוד על היוזמה.

kazuto kirigia

29/09/2018

תודה^^ וכל הכבוד!

Akagami no Shimon

29/09/2018

1s3nbp2.gif

Kūjō, Jolyne

29/09/2018

צוטט: cN3rd

שאפו על היוזמה. ממליץ להחליף צבעים ולהדגיש מה מגדיר את הקוד ואיפה מזינים את הערכים בצבעים שונים.

למשל:

יהיה

תמיד יש לך דרך מגניבה לכתוב דברים מהסוג,
אם רק הייתי חושבת על זה קודם :(
אנסה לשפר את זה קצת.