shiran - xz

29/08/2018

צוטט: Ashifu-Sama

למעט בחור אחד שלא הכרתי לפני ופשוט הסביר טוב למה מגיע לו, בחרתי משתמש שאני מכיר וסומך עליהם ולצערי לא יכלו להיות חלק מהקואליציה כיוון שלא השתתפו בבחירות.

לגבי קבוצת הפרלמנט, למפלגתך יש הצעות חוק נוספות להציע שהיו משמעותיים למדינת ספין?

Ashifu-Sama

29/08/2018

צוטט: shiran - xz

לגבי קבוצת הפרלמנט, למפלגתך יש הצעות חוק נוספות להציע שהיו משמעותיים למדינת ספין?

אני עובד על זה ברגעים אלו ותוך כדי מסיבת העיתונאים כבר העברתי חוקים חדשים וכתבתי הצעות בקבוצת הממשלה.

shiran - xz

29/08/2018

צוטט: Ashifu-Sama

אני עובד על זה ברגעים אלו ותוך כדי מסיבת העיתונאים כבר העברתי חוקים חדשים וכתבתי הצעות בקבוצת הממשלה.

שאלה אחרונה: להמשך פעילותך ופעילות מפלגתך באנימה בספין, תרצה לומר כמה דברים למשתמשי ספין ולשאר המפלגות? 

-בשל העדרותו של ראש הממשלה, חבר מפלדתו יענה במקומו-

Freeze

29/08/2018

צוטט: shiran - xz

שאלה אחרונה: להמשך פעילותך ופעילות מפלגתך באנימה בספין, תרצה לומר כמה דברים למשתמשי ספין ולשאר המפלגות? 

-בשל העדרותו של ראש הממשלה, חבר מפלדתו יענה במקומו-

אסיף בדיוק יצא ולא יכול לענות, אז אענה במקומו.

במהלך הבחירות ועכשיו בכהונה שלנו כממשלה נהנו מאוד ואנחנו חושבים שהצלחנו לשנות ולשפר לא מעט דברים. וכמובן שגם נמשיך לעשות את מיטבנו בלשפר את האתר.

shiran - xz

29/08/2018

צוטט: FREEZU

אסיף בדיוק יצא ולא יכול לענות, אז אענה במקומו.

במהלך הבחירות ועכשיו בכהונה שלנו כממשלה נהנו מאוד ואנחנו חושבים שהצלחנו לשנות ולשפר לא מעט דברים. וכמובן שגם נמשיך לעשות את מיטבנו בלשפר את האתר.

תודה על השתתפות ראש הממשלה ושלך{: מכאן שאלה המופנת אלייך - כשר הפנים, מהו תפקידך?

Freeze

29/08/2018

צוטט: shiran - xz

תודה על השתתפות ראש הממשלה ושלך{: מכאן שאלה המופנת אלייך - כשר הפנים, מהו תפקידך?

ובכן, לא בדיוק פורט לי מהו התפקיד שלי חוץ מזה שאני "אחראי מטעם הממשלה על ענייני הפנים של המדינה (פוסטים, קבוצות קהילתיות, משתמשים וכו')" שזה לא אומר ממש הרבה בהתחשב בכך שאין לי שום גישות להיות אחראי על הדברים האלו. אך זה לא עצר אותי מלפעול ולבצע דברים בפרלמנט, למשל הוספת חוק "חופש הביטוי מוגבר" שעתה עבר וחוקק.

shiran - xz

29/08/2018

צוטט: FREEZU

ובכן, לא בדיוק פורט לי מהו התפקיד שלי חוץ מזה שאני "אחראי מטעם הממשלה על ענייני הפנים של המדינה (פוסטים, קבוצות קהילתיות, משתמשים וכו')" שזה לא אומר ממש הרבה בהתחשב בכך שאין לי שום גישות להיות אחראי על הדברים האלו. אך זה לא עצר אותי מלפעול ולבצע דברים בפרלמנט, למשל הוספת חוק "חופש הביטוי מוגבר" שעתה עבר וחוקק.

אתה בתור חבר מפלגת אסיף & ובאני, האמנת שמפלגתך תנצח בבחירות? ושאתה תתמנה כשר הפנים?

Freeze

29/08/2018

צוטט: shiran - xz

אתה בתור חבר מפלגת אסיף & ובאני, האמנת שמפלגתך תנצח בבחירות? ושאתה תתמנה כשר הפנים?

כפי שאסיף אמר, לא חשבנו שננצח בבחירות מאותה סיבה ששם המפלגה שלנו זהה לזו של הקבוצה שלנו (תעקבו)  ומכיוון אנחנו לא נראים הכי טוב בעיני הציבור בשל האנטיגוניזם שיש לנו מצד ההנהלה, חשבנו שמפגלות אחרות שהן יותר פופלאריות ינצחו (אקמול, ש.א.ס) כי יש להם יותר "חברים". לגבי זה שמוניתי לשר לא ממש הופתעתי לאחר שניצחנו בבחירות.

shiran - xz

29/08/2018

צוטט: FREEZU

כפי שאסיף אמר, לא חשבנו שננצח בבחירות מאותה סיבה ששם המפלגה שלנו זהה לזו של הקבוצה שלנו (תעקבו)  ומכיוון אנחנו לא נראים הכי טוב בעיני הציבור בשל האנטיגוניזם שיש לנו מצד ההנהלה, חשבנו שמפגלות אחרות שהן יותר פופלאריות ינצחו (אקמול, ש.א.ס) כי יש להם יותר "חברים". לגבי זה שמוניתי לשר לא ממש הופתעתי לאחר שניצחנו בבחירות.

בתפקידך כשר בממשלה, האם תשנה או תשפר דברים באנימה ספין? 

Freeze

29/08/2018

צוטט: shiran - xz

בתפקידך כשר בממשלה, האם תשנה או תשפר דברים באנימה ספין? 

אני מאמין שאמרתי כבר מה עשיתי עד עכשיו... אבל כן, המפלגה שלנו כבר הציעה מספר חוקים ומתכוונת לחדד את התקנון כדי שלא יהיו בו חורים ושלא יוכלו להתעמר בו.

shiran - xz

29/08/2018

צוטט: FREEZU

אני מאמין שאמרתי כבר מה עשיתי עד עכשיו... אבל כן, המפלגה שלנו כבר הציעה מספר חוקים ומתכוונת לחדד את התקנון כדי שלא יהיו בו חורים ושלא יוכלו להתעמר בו.

תרצה לומר משהו למשתמשי ספין על הממשלה הקיימת או דברים אחרים?

Freeze

29/08/2018

צוטט: shiran - xz

תרצה לומר משהו למשתמשי ספין על הממשלה הקיימת או דברים אחרים?

לא ממש, אבל נהנתי מאוד בכל האיוונט ואני שמח מאוד שהצלחתי להעביר חוק.

shiran - xz

29/08/2018

צוטט: FREEZU

לא ממש, אבל נהנתי מאוד בכל האיוונט ואני שמח מאוד שהצלחתי להעביר חוק.

תודה על השתתפותך בראיון{:

שאלה הבאה מופנת ל - yona135135, כחבר צוות הפורום - משטרת ספין,  האם מתחילת הבחירות הרגשת שינוי באכיפה בפורום? האם במהלך הבחירות והקמת הממשלה, יש יותר נושאים מלאי תוכן?