o.p.o.v

22/08/2018

צוטט: Mr.bla

בשבילי זה מייצג פתיחות וראיה לעתיד לתת עוד הזדמנות ולהראות דוגמה טובה

זה מייצג בשבילי השינוי מתחיל ממך לול יצאתי עמוק

אוקיי אז ימין זה כאלו שישארו עם דעות ישנות ולא ישנו דברים בספין ?

Mr.bla

22/08/2018

צוטט: o.p.o.v

אוקיי אז ימין זה כאלו שישארו עם דעות ישנות ולא ישנו דברים בספין ?

o.p.o.v

22/08/2018

צוטט: Mr.bla
 

אני מניח שזה לא המקום לדיון הזה א. 

ב. אנחנו בוודאות רוצים לשנות דברים מסויימים ולחדד נהלים ישנים לנוחות כולם סוו....

Mr.bla

22/08/2018

צוטט: o.p.o.v

אוקיי אז ימין זה כאלו שישארו עם דעות ישנות ולא ישנו דברים בספין ?

ממש לא לא הבנת אותי אני דיברתי על פתיחות לשוני ונתינת הזדמנות למה שבא ומה שפה 

Mr.bla

22/08/2018

צוטט: o.p.o.v

אני מניח שזה לא המקום לדיון הזה א. 

ב. אנחנו בוודאות רוצים לשנות דברים מסויימים ולחדד נהלים ישנים לנוחות כולם סוו....

יש בזה משהו לול

o.p.o.v

22/08/2018

צוטט: Mr.bla

ממש לא לא הבנת אותי אני דיברתי על פתיחות לשוני ונתינת הזדמנות למה שבא ומה שפה 

אוקיי אז כן אתה יכול לסמוך עלינו 

alina.ev

22/08/2018

צוטט: EviMan10

בטעות קראתי טיפה באופן רופף ורשמתי את היום הולדת שלי בתאריך הצטרפות לספין:sweat_smile:

לא רק אתה ><

Ishailg

22/08/2018

צוטט: קוטוקו

עד מתי הבחירות?

מחר בצהריים.

rakan

23/08/2018

צוטט: EviMan10

גם אני מת עליי

כזה מתאים לך לענות כך

kazuto kirigia

23/08/2018

יש ושעה מדוייקת לתוצאות מחר?

You want kill me?!

23/08/2018

מעניין מי ינצח או ש(כאן זה תחרות!)

מלכת האופל

23/08/2018

מתי תוצאות? אני מתה לדעת כבר

Kūjō, Jolyne

23/08/2018

זה היה אמור להיגמר כבר, לא?