DavidTdm

18/08/2018

במשך שנתיים שראיתי אנימות שאני אוהב באתר זה לא חשתי בשום דבר חסר (טוב לפעמים) אבל זה אתר האנימה הישראלי הכי טוב מבין כולם.

Alter

18/08/2018

הוא בערך היחיד, אז ברור שהוא יהיה בין הטובים (':

יעל VIP

19/08/2018

היי נעשתה בו עבודה מושקעת ובמשך ימים

bravo six

19/08/2018

צוטט: Alter

הוא בערך היחיד, אז ברור שהוא יהיה בין הטובים (':

הוא היחיד ששרד מסיבה מסויימת... והוא שרד במשך שנתיים!!

Trash

19/08/2018

צוטט: bravo six

הוא היחיד ששרד מסיבה מסויימת... והוא שרד במשך שנתיים!!

אני מאמין שהסיבה המסוימת הזאת היא הצפייה הישירה, אבל שיהיה.

מזל טוב

Alter

19/08/2018

צוטט: bravo six

הוא היחיד ששרד מסיבה מסויימת... והוא שרד במשך שנתיים!!

הוא במקרה גם הכי חדש ושנתיים זה לא הכי הרבה שהאתרים אחרים היו פעילים

bravo six

19/08/2018

צוטט: Alter

הוא במקרה גם הכי חדש ושנתיים זה לא הכי הרבה שהאתרים אחרים היו פעילים

כןן אבל יש לי תחושה טובה לגבי האתר הזה  ^^ יש בו הרבה דברים ... שונים ממה שהיה באתרים אחרים~