Holylure

16/06/2018

הנושא נועד לכווץ מלא נושאים חשובים במקום אחד ולשחרר קצת מקום מהנעוצים תחשבו על זה כ"לנקייה" (בובובום).

כמה מילים על כל הנושא הפרטיות באתר.

"דיווחים" -
אם יש תקלה מסויימת באתר, הלינקים שכאן הם "פתרונות" מפורסמים לבעיות שלכם.

חזרות על נושאים דומים \ המלצות -
יותר מדי נושאים שחוזרים על עצמם ולכן אנחנו לפעמים "נאגד" הכל בנושא אחד.

גיוסים -
כמו בכל צוות מאוד חשוב לגייס אנשים חדשים!
רוצים להשפיע על האתר ולקדם אותו למיימדים חדשים? לכו על זה.
נושא גיוסים