Elementary

11/03/2018

אז אחרי תקופה של זמן מה כתבתי לי שיר חדש.
תאמת ההשראה אליו נבעה מכמה דברים שקרו,
המנגינה שעליה בנויות מילות השיר היא המנגינה והקצב של השירה של זו ששרה כאן.
קריאה נעימה^^
~~~~

ים בחורף

מסתובבת לצד הצללים,
תוהה מתי – השמש תזרח.
הלילות מרגישים לי רייקים.
כשאורך לא מאיר בהם.

איך הבין?
כיצד הפנים?
את הכאב שבמילים  - אותם אנסה להאיר?

אל תיתן לחורף  לסחוף את נפשך אל העצב.
אל תותיר לרגשות המועקה  להיות לך שביל  - הדרך.
תאיר את אורך.

לפעמים כשהשעה מאוחרת,
הכוכבים מופיעים ברקיע מעל,
בבקרים אני מייחלת,
לשמוע את צחוקך בהם.

איך הבין?
כיצד הפנים?
את הכאב שבמילים - אותם אנסה להאיר?

אל תיתן לאתמול להאפיל על היום, שעה חדשה, עומדת בפתח.
תן את ידך ואת הזרת, ובוא נפתח יחדיו את הדלת, 
אל המחר.

גם אם השמיים ריקים, עדיין ישנה שמש שמסתתרת,
בוא ננסה יחדיו, להחזיר אותה להאיר מעל,
אפילו אם הימים קרים, עדיין יש תקווה שמחממת,
בוא, ניקח יחדיו את התקווה,
ונתחיל את היום מחדש,
לאור התקווה.

 

 

Segev-kun

11/03/2018

א-אוקיי, נחמד!

MrsJapan

11/03/2018

שיר לא רע. פחות הסגנון שלי, האמת, אז לא אכתוב דעה מפורטת -  אבל ממש טוב~