idandino

25/02/2018

כל המידע לגבי הנישואים שם, מופיע בבורוטו?

סיימתי לראות נארטו שיפודין ואפילו לא מראים שנארוטו מציע נישואים להינאטה, אלא מראים שהם ישאר מתחתנים.

אז איפה גם רואים את זה?

זה בסרט או אובה?

או אולי אפילו פילר שפספסתי?

נארוטו שיפודן / Naruto Shippuden

הסדרה נארוטו שיפודן היא ההמשך לסדרה נארוטו. בסיום ההעונה הראשונה של הסדרה נארוטו עוזב עם ג'אריה למסע אימונים מפרך של 3 שנים על מנת להתחזק, ובכך מסתיימת הסדרה נארוטו. נארוטו שיפודן מספרת את ההמשך, מה קורה לאחר חזרתו של נארוטו לכפר, שם רואה איך חבריו גדלו, התחזקו ולא רק, יש אויבים חדשים וחזקים יותר, בני ברית...

  • 8.91
  • גמור
  • סדרה
1689

Naruto Uzumaki

25/02/2018

אם אני לא טועה זה בסרט השביעי אבל לא בטוח אני צריך לעבור על זה

idandino

25/02/2018

הבנתי, ואיפה רואים את העדכונים של מי התחתן עם מי?

Naruto Uzumaki

25/02/2018

אין לי מושג

Itay

25/02/2018

בסרט השביעי רק רואים את תחילת הזוגיות של הינאטה ונארוטו... ומדלגים ישר לחתונה.. לא מראים יותר מזה.. גם לא על שאר הזוגות. 

רומנטיקה זה פחות הצד החזק של הסדרה..

Adeidara

25/02/2018

צודק

צוטט: Itay

בסרט השביעי רק רואים את תחילת הזוגיות של הינאטה ונארוטו... ומדלגים ישר לחתונה.. לא מראים יותר מזה.. גם לא על שאר הזוגות. 

רומטיקה זה פחות הצד החזק של הסדרה..

 

Naruto Uzumaki

25/02/2018

גרמתם לי להסתכל על הסרט ונראה לי שזה הצעת נישאין

fr371xr.png

Ye Xiu

25/02/2018

צוטט: Naruto Ozomaki

גרמתם לי להסתכל על הסרט ונראה לי שזה הצאת נישאין

fr371xr.png

זה לא ממש לא

והצעת נישואין*

Naruto Uzumaki

25/02/2018

צוטט: Ye Xiu

זה לא ממש לא

והצעת נישואין*

אם זה לא הצעת נישאין אז לא'דע מה זה הצעת נישאין 

ועובדה לדברי שאחרי זה הם התחתנו אז...

shlaulau

25/02/2018

צוטט: Naruto Ozomaki

אם זה לא הצעת נישאין אז לא'דע מה זה הצעת נישאין 

ועובדה לדברי שאחרי זה הם התחתנו אז...

הצעת נישואין זה לשאול האם תנשאי לי...

^·^

25/02/2018

אני חושבת שלא היה ולא יהיה..

אם כבר בבורוטו בטח יהיה רק ממש בסוף איזה משהו קטן ולא על הזוגות בנארוטו. 

ובסוף נארוטו שיפודן יש פילרים (ה5 האחרונים נראה לי אני לא בטוחה) שיש בהם כמה קטעים חמודים כאלה על חלק מהזוגות