jony1717

12/01/2018

11

Eden.A

12/01/2018

צוטט: jony1717

11

?

『 amanojaku』

12/01/2018

זה לא אמור לעניין למישהו את התחת, זה אמור להיות בפוסט. אולי הוא יתעניין בכמה שיטייסט אתה מ1-10 @Ashifu-Sama  לא מעבר.

"ספאם מיותר, ננעל."

jony1717

12/01/2018

צוטט: Adan

?

יותר ממדהים 

Ashifu-Sama

13/01/2018

עד כמה שהייתי שמח לדרג לך את המאל עכשיו, דן צודק, זה מתאים יותר כפוסט.
אם אתה רוצה אתה יכול לנסות לפתוח אשכול דירוגי מאל שכולם משתתפים בו ואז על הנייר זה יותר בסדר.