CaptainCook

03/07/2018

צוטט: TsUNaMy WaVe

רשום בהתחלה שיש ספוילרים. מי שלא רוצה שלא יקרא.

את האמת לא ראיתי וחיפשתי לא ראיתי שרשום ספוליירים את יכולה לנתב לי איפה זה?

TsUNaMy WaVe

03/07/2018

צוטט: CaptainCook

את האמת לא ראיתי וחיפשתי לא ראיתי שרשום ספוליירים את יכולה לנתב לי איפה זה?

r51cz3n.png

CaptainCook

03/07/2018

צוטט: TsUNaMy WaVe

r51cz3n.png

תוכן