zaza~

05/08/2017

פורום מחשבים ואלקטרוניקה

1. אין לכתוב תגובות שלא קשורות לנושא

2. בפורום מחשבים ואלקטרוניקה אפשר לפתוח אשכולות שקשורים למחשבים, ציוד היקפי, חומרה, תוכנות וכיוצא מזה. אשכולות שלא קשורים לנושא הפורום יש לפתוח במקומם המתאים

3. אין לקלל, לפגוע או להעליב אף משתמש בפורום.

4. אין לפרסם תכנים גסים או בוטים בפורום.

5. יש להישמע לכל חוקי האתר.

אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש