קאנקי

18/06/2017

מתי אמור לצאת הצאפטר הבא ? 

ותוך כמה זמן כל צאפטר יוצא ?