gilorhatahat

21/02/2017

חושב שצריכה להיות אפשרות לא לקבל בקשת חברות או לפחות "להעלים" אותה במקום האפשרות של רק לאשר וגם אם נגיד אני שולח בטעות בקשת חברות למישהו שאני לא באמת מכיר ואני מתחרט אז אין דרך לבטל את השליחה וצריכה להיות האפשרות הזו לדעתי. כמו כן אם עכשיו התעצבנתי על משתמש מסויים אין דרך למחוק את החברות ואין דרך לחסום את המשתמש.