elya

16/01/2017

פורום כנסים ומפגשים
אז שלום לכם וברוכים הבאים לכולם. 
כחלק מפורומי קהילת האנימה ספין, הוחלט לפתוח את האשכול הזה בכדי להתמקד בנושאי כנסים ומפגשים.
מטרת האשכול הזה היא לרכז את כל מה שמותר\אסור\מומלץ\כדאי לעשות בנושאי כנסים ומפגשים.
כלומר הוחלט לתת לנושאי הכנסים והמפגשים חשיפה רבה יותר, ולרכז את כל הנושאים הללו במקום אחד.
שיתר על כן אתם ראשיים לדבר על כל מה שקשור לנושאי כנסים ומפגשים המייצגים את תחומי העניין של הקהילה.
והחשוב ביותר שתהנו חברים!

 

חוקי פורום כנסים ומפגשים 

1. אין להגיב הודעות ספאם או לפתוח אשכולות ספאם - בנושאי כנסים ומפגשים ובכללי.

 2. אין למרוח את הכותרת, אלא לכתוב כותרת עניינית וברורה.

3. אין להקפיץ נושאים אשר סוף הדיון שלהם התרחש מלפני חודש ומעלה. במקרה הצורך יש לפנות אל צוות הפורום בכדי לאשר את ההקפצה.

4. אין לרדת\להעליב\לקלל משתמש כלשהו, אלא אם ישנה בעיה - נא לפנות אל משגיחי הפורום.

5. דאבל פוסטים אסורים ללא אישור משגיח.

6. כל המעוניין לפתוח אשכול חדש בנושא אירגון מפגש - מתבקש לקבל אישור ממשגיחי הפורום.

שימו לב - אי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש​!